Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Statstøtte til offentlig-privat forskningssamarbejde giver resultater

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 09:10 CEST

Der er gevinster at hente, når offentlige institutioner og erhvervslivet samarbejder om forskning. Udover ny indsigt og viden styrkes netværkene og ny forskning sættes i gang.

Samtidig konkluderer en ny evaluering fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, at en række støtteordninger fra statslige råd og fonde til offentlig-privat samarbejde om forskning er velfungerende, at de supplerer hinanden godt og har resulteret i yderst vellykkede projekter.

Det offentlige-private samarbejde er en gevinst for begge parter. Forskningsinstitutionerne anvender resultaterne i publikationer og til kommercialisering, og virksomhederne kan skabe nye produkter, processer og services, som de kan tjene penge på.

Evalueringen er gennemført af et uafhængigt internationalt ekspertpanel. Deltagerne i projekterne er generelt meget positive og vurderer i markant høj grad, at deres forskningssamarbejde har medført ny forskning, nye netværk og har styrket videnniveauet hos både offentlige og private aktører.

I en tidligere undersøgelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen er det dokumenteret, at offentlig-privat samarbejde om forskning også giver kontant udbytte i kroner og øre på bundlinjen.
Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, øger nemlig deres indtjening med 66 øre for hver investeret krone. Og virksomheder, der også samarbejder med universiteter, har den største effekt af deres investering. I gennemsnit har disse virksomheder en 15 procent højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der ikke samarbejder.

Yderligere oplysninger

  • Kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Anette Dørge Jessen på telefon 35 44 63 82

Baggrund om evalueringen

Et uafhængigt, internationalt ekspertpanel har på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemført evalueringen af virkemidler, der omfatter offentlig-privat forskningssamarbejde. Evalueringen omfatter udvalgte virkemidler under følgende forskningsfinansierende organer: ”højteknologiske platforme” og ”højteknologiske projekter” under Højteknologifonden, ”strategiske forskningsalliancer” og ”strategiske forskningscentre” under Det Strategiske Forskningsråd. Og Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion der anvendte ”forskningskonsortier” som virkemiddel til og med 2006. Evalueringen er først og fremmest baseret på kvalitative interview gennemført af ekspertpanelet og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.