Nordens velfærdscenter

Stereotypin om den alkoholiserade samen

Pressemeddelelse   •   Feb 25, 2013 09:51 CET

I Norge och Sverige visar studier att skillanderna är små mellan män som pratar samiska och norska/svenska. I Finland är konsumtionen något högre bland samer, men de dricker sig inte oftare fulla än finländare.

Avhållsamhet är vanligt bland samer. Anna Rita Spein ger i sin artikel en historisk bakgrund till varför så är fallet och beskriver alkoholvanorna i de olika samiska områden.Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd