Dansk Erhverv

Stigende bilsalg er godt udgangspunkt for 2011

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 10:38 CET

Salget af personbiler steg i januar med 5,1 pct. i forhold til december. Antallet af solgte personbiler starter dermed 2011 på samme niveau som før krisen. En betydelig del af fremgangen skal dog tilskrives et strukturelt skift mod flere leasede biler.18-02-2011

”Bilsalget er en god indikator for, hvordan det går med den danske økonomi. Det kræver således luft i budgetterne og et optimistisk blik på fremtiden, før de danske forbrugere og virksomheder begiver sig ud i nye bilkøb. En stigende tendens i bilsalget vil derfor altid blive tolket som godt nyt for den danske økonomi,” siger Bo Sandberg, økonom i Dansk Erhverv.

Stigning på årsbasis
I forhold til januar 2010 er det månedlige antal af solgte motorkøretøjer steget med 20,1 pct. og starter dermed 2011 på et noget højere niveau, end det var tilfældet i 2010. Stigningen dækker blandt andet over en fremgang i antallet af solgte varebiler på hele 62,2 pct.

”Man skal huske på, at den danske økonomi i 2011 i langt højere grad er overladt til sig selv og altså ikke vil få hjælp af rekordstore offentlige vækstpakker, som tilfældet var i 2010. Det er derfor i særdeleshed forbrugerne og det danske erhvervsliv, som skal skabe væksten i 2011,” siger Bo Sandberg.

”Set i det lys er det derfor glædeligt, at bilsalget ikke kun stiger på månedsbasis, men at niveauet også befinder sig på et markant højere niveau ved indgangen til 2011 – det giver alt andet lige et bedre udgangspunkt for 2011,” siger han.

Bilsalg er vigtig strømpil
”Især stigningen i antallet af solgte varebiler er et særdeles godt tegn. Det vidner om, at virksomhedernes lange konsolideringsfase er ved at være overstået, og at de nu tør sætte næsen op efter fornyet vækst. De seneste par måneders stagnerende ledighedstal bekræfter dette. Det skal dog understreges, at der ikke er særlig meget dansk beskæftigelse i bilsalget – men som strømpil er det ikke desto mindre vigtigt,” siger Bo Sandberg.