DANSK HR

Stigning i interne efteruddannelsesaktiviteter

Pressemeddelelse   •   Jun 25, 2013 06:00 CEST

Over halvdelen af danske virksomheder har inden for de sidste år oplevet en stigning i de interne efteruddannelsesaktiviteter. 77 % foretrækker in-house training, fordi det er målrettet og tilpasset det specifikke behov. Det viser en undersøgelse fra DANSK HR.

Ifølge undersøgelsen har 57 % inden for de sidste år oplevet en stigning i de interne trænings- og efteruddannelsesaktiviteter, og 66 % oplever generelt et stigende behov/ønske for in-house training.

”Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger et gammelt ordsprog, og det betyder, at virksomhederne har været nødt til at tænke alternativt, når der ikke var så mange penge at bruge på uddannelsesaktiviteter. Vi har derfor gennem de senere år set en lang række meget spændende og kreative tiltag, og man kan håbe, at den kreativitet bevares, når der igen er lidt flere penge at bruge på trænings- og uddannelsesaktiviteter,” siger Mette Nørlem, Chief of Staff i DANSK HR.

Hele 77 % af de adspurgte organisationer i DANSK HR’s undersøgelse foretrækker in-house træning, fordi træningen bliver skræddersyet til den enkelte medarbejder og virksomhed.

”Det er fuldt forståeligt og godt for den enkelte virksomhed, at man målretter uddannelsen af medarbejderne til den enkelte virksomheds behov og ønsker. Det er dog væsentligt at huske, at man også bør have fokus på, at de kompetencer, man tilfører medarbejderne, er så generelle, at de er med til at bibeholde medarbejderens markedsværdi. For hvis virksomheden en dag ikke længere har brug for medarbejderens kompetencer, er en del af ”byttehandlen”, at medarbejderen har kompetencerne til at gå ud og finde et andet job,” pointerer Mette Nørlem.

Undersøgelsen viser ydermere, at 43 % har oplevet, at krisen har gjort, at de i højere grad laver interne trænings- og uddannelsesaktiviteter.

”Det er godt med interne trænings- og uddannelsesaktiviteter, men på sigt kan man ikke blive ved med det. Der er god mening i også at sende medarbejderne ud af huset, hvor de oplever en anden dagsorden og får inspiration i samværet med andre, der kommer fra andre virksomheder,” slutter Mette Nørlem.


DANSK HR er Danmarks største forening og faglige netværk for HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.

DANSK HR's formål er at varetage interesserne for danske HR-chefer og andre HR-ansvarlige
fra både den private og offentlige sektor samt andre personer, som arbejder med HR-området.

Hos DANSK HR arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab og brug af Human
Resource ansvarlige.  

DANSK HR’s kerneområder i forhold til medlemmerne er formidling af HR-viden, HR-netværk
og HR-rådgivning.  

DANSK HR udgiver erhvervstidsskrifterne HR-chefen, Ledelse i Udvikling, HR guiden og
Ledelse  og Udvikling, ligesom vi hvert år arrangerer Danmarks største HR-messe, Træfpunkt Human Resources.

DANSK HR har godt 1000 medlemmer.