Beskæftigelsesministeriet

Støjberg: A-kasserne må tage konsekvenserne af egne fejl i sager om efterbetaling til efterlønnere

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 08:07 CEST

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg gentog under et samråd i dag sin afvisning af a-kassernes ønske om en ny generel dispensation fra reglen om, at a-kassernes ret til refusion falder bort, hvis a-kassen har begået fejl.  

Ifølge det tidligere Arbejdsmarkedets Ankenævn (nu Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg) begik a-kasserne fejl, fordi de ikke vejledte deres medlemmer om muligheden for at undgå feriepengefradrag i efterlønnen, hvis de valgte den nye fleksible efterlønsordning frem for den gamle ordning. Dermed blev a-kasserne nødt til at efterbetale de efterlønnere, der havde fået fejlagtig vejledning. De udgifter ønsker a-kasserne refunderet. Det kræver en dispensation, og den har Beskæftigelsesministeriet i en række afgørelser afvist at give.

”Enten må a-kasserne acceptere afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Ankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om, at de har begået fejl i forbindelse med vejledningen af medlemmerne. Eller også må de tage til genmæle over for Ankenævnets og beskæftigelsesudvalgets afgørelser. De kan ikke både blæse og have mel i munden”, sagde Inger Støjberg blandt andet under samrådet.

”A-kasserne får efter refusionsreglerne ikke refusion, når de laver fejl. De regler har et bredt flertal i Folketinget vedtaget, og jeg vil ikke medvirke til at udhule refusionsreglerne ved at dispensere i det omfang, som a-kasserne ønsker. Hvis a-kasserne mener, at ministeriets afgørelser om afslag på refusion er forkerte, må de gøre alvor af den trussel, som de efterhånden har fremsat i over ét år om at anlægge sag mod ministeriet”, sagde beskæftigelsesministeren desuden.

Endelig gentog ministeren, at der ikke er hjemmel i aktstykket fra december 2007 til at dække a-kassernes udgifter i denne type sag om personer på gammel efterløn eller andre sagstyper.

Læs mere

Kontakt

Lise Fangel

Afdelingschef
Beskæftigelsesministeriet

E: lfa@bm.dk T: 72 20 51 00

Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, så ring til vores pressetelefon T: 51 23 28 30