Region Hovedstaden

Størstedelen af medarbejderne følger deres opgaver, når Hørsholm Hospital lukker

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 09:27 CET

Alle planlagte aktiviteter på Hørsholm Hospital har været aflyst i dag, torsdag den 11. november, hvor medarbejderne har fået besked om deres fremtidige arbejdsplads eller eventuel afskedigelse.

Funktionerne i Hørsholm flyttes til andre hospitaler den 1. februar 2011.

Alle hospitalets 170 medarbejdere er blevet kompetencevurderet i forhold til fremtidig opgavevaretagelse. Resultatet heraf er blevet, at 122 medarbejdere følger deres opgaver til de fire hospitaler, som fremover skal løfte Hørsholm Hospitals opgaver. De 122 fordeler sig på 59 medarbejdere til Gentofte Hospital, 9 til Glostrup, 22 til Helsingør og 32 til Hillerød.

Modtagehospital

Tilbud om at flytte med opgaven

Påtænkt opsagte

Har selv sagt op/er sagt op i anden sammenhæng

Total

Gentofte

59

36

95

Glostrup

9

6

1

16

Helsingør

22

22

Hillerød

32

5

37

Total

122

42

6

170

Som det fremgår af oversigten, betyder det desværre, at 42 medarbejdere i dag har fået brev om, at de ikke følger med deres opgave og dermed bliver afskediget. Seks medarbejdere har derudover selv opsagt deres stilling eller er blevet opsagt i anden sammenhæng.

De 42 påtænkt opsagte fordeler sig på følgende medarbejdergrupper:

Speciallæger

1

Bioanalytikere

3

Fysioterapeuter

2

Sygeplejersker

24

Radiografer

1

Social-og sundhedsassistenter

11

Total

42

ISS personale ansat til at løse serviceopgaver på Hørsholm Hospital bliver virksomhedsoverdraget til Hillerød Hospital pr. 1. februar 2011.

Hele dagen får medarbejderne tilbudt hjælp fra de faglige organisationer, Arbejdsmarkedsafdelingen, psykologer samt HR- og arbejdsmiljøkonsulenter. Og der er i de kommende dage forskellige tilbud til de påtænkt opsagte.

Beslutningen om at lukke Hørsholm Hospital og flytte funktionerne til andre hospitaler er en del af implementeringen af Region Hovedstadens hospitalsplan og regionens budget for 2011.

Yderligere oplysninger: hospitalsdirektør Martin Gregersen, mobil: 2032 9042