KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Støtteredskaber forbedrer samtalen med patienten

Pressemeddelelse   •   Dec 17, 2015 12:08 CET

Selv om patienterne generelt er tilfredse på mave-tarmafdelingen på Hvidovre Hospital, så brænder de inde med spørgsmål om deres egen behandling. Det viser en undersøgelse af, hvordan patienter oplever, at beslutningerne bliver truffet. En række værktøj kan styrke dialogen og inddragelsen af patienten.

Læs videre her: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i12193/Patientinddragelse

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.