Ministeriet for Børn og Undervisning

Stor interesse for uddannelse til unge med særlige behov

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 09:29 CET

Der er sket en stor stigning i antallet, der søger ind på uddannelsen for unge med særlige behov. Undervisningsministeren glæder sig over tilbuddet, som kan bidrage til et selvstændigt voksenliv for unge, der ellers har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse.

Antallet af deltagere på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er steget med 74 procent siden 2009. Det viser Undervisningsministeriets årlige redegørelse om uddannelsen.

Den treårige uddannelse er et individuelt tilrettelagt tilbud, der skal give eleverne relevante kompetencer til voksenlivet. Den henvender sig blandt andet til unge med autisme, erhvervet hjerneskade eller svære bevægelseshandicap.

Uddannelsen bidrager til en meningsfyldt hverdag.

Positiv udvikling

Undervisningsminister Tina Nedergaard fremhæver, at det er lykkedes at skabe et tilbud til unge, der ellers ikke ville kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

”Det glæder mig, at vi har konstrueret en ungdomsuddannelse, der tager hånd om unge med andre og flere udfordringer end de fleste. De unge tilbydes relevante, individuelle uddannelsesforløb, der giver dem færdigheder, som kan hjælpe dem til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsen bidrager til en meningsfyldt hverdag, og jeg glæder mig til det videre arbejde med den,” siger Tina Nedergaard.

Måske overbygning

Stigningen i antallet af deltagere fra 1.965 i 2009 til 3.418 i 2010 svarer til forventningerne, da loven blev vedtaget i 2007.

Redegørelsen skal sammen med forudgående redegørelser danne udgangspunkt for afslutningen af en løbende evaluering af uddannelsen. Evalueringen fokuserer blandt andet på sammensætningen af deltagere på uddannelsen og munder ud i en revision af loven i folketingsåret 2011-2012.

Desuden skal en arbejdsgruppe nedsat af regeringen vurdere behovet for en overbygning til ungdomsuddannelsen.

Kontakt

Rinze van der Goot
Pædagogisk konsulent
rivan1@uvm.dk
Tlf. 3392 5208

Læs mere