Dansk Byggeri

Stor lyst til ny viden om BR10

Pressemeddelelse   •   Okt 08, 2010 08:49 CEST

Det Danske byggeerhverv har fået nye spilleregler – Et nyt bygningsreglement, BR10. Et reglement som på mange områder ændrer de daglige rutiner, og dermed stiller krav til de virksomheder der opererer i byggeerhvervet om at tilegne sig ny viden, og forstå konsekvenserne af de nye regler – krav som Dansk Byggeri oplever, at medlemmerne er mere end klar til at honorere.

 

- Jeg er positiv overrasket over den enorme interesse vores medlemmer uviser for at blive sat ind i de nye spilleregler. Vi og flere andre sektioner under Dansk Byggeri gennemfører i løbet af efteråret i samarbejde med Teknologisk Institut i alt 6 kurser rundt i landet, med det formål at klæde mindre håndværksmestre på, så de kan rådgive kunderne om hvordan de nye energikrav i BR10 kan efterleves. Alle kurser er overtegnede og vi har rigtig mange på venteliste, siger konsulent for Træsektionen i Dansk Byggeri, Søren Meyer.

 

Han peger på, at at specielt for de håndværksvirksomheder der beskæftiger sig med bygningsforbedringer af enfamiliehuse, vil det være mere end fornuftigt at få styr på BR10.

 

- Disse virksomhederne er ofte mindre virksomheder, der ikke har en stor stab af teknisk personale ansat, samtidig med at de udfører opgaver, hvor aftalerne indgås direkte mellem håndværker og kunde. Opgaverne løses dermed typisk uden en ekstern rådgiver. I disse tilfælde kan håndværksvirksomheden juridisk blive betragtet som rådgiver, og kan derfor pådrage sig ansvar hvis opgaven ikke løses korrekt., siger Søren Meyer.

 

Det er især de skærpede energibestemmelser for såvel nybyggeri samt ændret anvendelse og tilbygning, ombygning, vedligeholdelse og udskiftning som håndværksvirksomhederne skal være opmærksomme på. De byder på en lang række ændringer som kan få afgørende betydning for pris og opgavens gennemførelse.

 

Eksempelvis vil en udskiftning af en eksisterende tagkonstruktion ifølge det nye reglement, samtidig betyde, at den samlede bygningsdel skal energioptimeres, så den opfylder kravene i BR10. Kunden kan altså ikke længere nøjes med at udskifte sine tagsten, men skal fremover kigge på den samlede bygningsdels egenskaber ved sådanne arbejder.

 

- Det kan uden tvivl gavne vores medlemmer, og vi hilser de nye tiltag velkommen. Energioptimering vil i fremtiden fylde godt op i vores medlemmers ordrebøger, men det fordrer at vores medlemmer er i stand til at forstå, og formidle, de nye regler. Det er vores medlemmer, der skal videreformidle BR10 og, hvis de ikke vil risikere at miste opgaven, skal de kunne give en forståelig og overbevisende forklaring på, hvorfor en udskiftning af tagsten fremover bliver noget dyrere end kunden havde først forestillet sig, siger Søren Meyer.

 

- For Træsektionen har det været vigtigt at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for få en overskuelig og praktisk indgangsvinkel til de nye energikrav i BR10, og derfor indgik vi samarbejdet med Teknologisk Institut om en kursusrække, som primært er tiltænkt de mindre håndværksvirksomheder. Dansk Byggeri tilbyder sideløbende med møderne på Tekonlogisk 15 orienteringsmøde om de væsentligste ændringer i BR10, og det er min overbevisning at de fleste af vores medlemmer vil få stort udbytte ud af disse møder, men man skal skynde sig, for de er også ved at være overtegnede, slutter Søren Meyer.

 

Kontakt:

Konsulent Søren Meyer, mobil 29 13 17 52