Kræftens Bekæmpelse

Stor overdødelighed af kræft i Danmark

Pressemeddelelse   •   Jun 02, 2010 09:27 CEST

Danmark har fortsat den største dødelighed af stort set alle kræftformer i Norden. Hvert år dør 250 danske kvinder unødvendigt af brystkræft. Det viser en helt ny og meget grundig sammenligning af kræftoverlevelsen i de fem nordiske lande. Kræftens Bekæmpelse er overrasket over, at den store Kræftplan I ikke har forbedret Danmarks placering i Norden. 
– Der er behov for en meget målrettet indsats i den kommende Kræftplan III, siger Kræftens Bekæmpelses forebyggelseschef.

Den nye fællesnordiske opgørelse over overlevelse for kræftpatienter er trist læsning set med danske øjne. Samtlige patienter, som har fået en kræftdiagnose mellem 1999 og 2003, er blevet fulgt frem til 2006. Og Danmark ender på en suveræn sidsteplads.

Dårligst i to ud af tre kræftformer

Hos mænd har Danmark den højeste dødelighed i 23 ud af 33 kræftformer. Hos kvinderne er Danmark nummer sidst inden for 26 ud af 35 kræftformer. Og det er desværre indenfor nogle af de store og meget alvorlige kræftformer Danmark halter bagefter. 

Indenfor tarmkræft ligger den danske overlevelse efter fem år på cirka 50 procent. Finland ligger på lidt over 60 procent – altså 10 procentpoint bedre end Danmark. Indenfor brystkræft ligger Finland syv procentpoint bedre end Danmark. 

- Hvis danske kvinder overlevede deres brystkræft lige så godt som finske kvinder, ville det betyde, at gennemsnitligt 250 færre kvinder ville dø af deres sygdom hvert eneste år. Og det er bare inden for den ene sygdom. Det er altså rigtigt mange liv vi mister, fordi den samlede danske kræftindsats ligge så langt bagefter de øvrige nordiske lande, siger Kræftens Bekæmpelses forebyggelseschef, overlæge Hans H. Storm, som har været hovedmand bag den fællesnordiske opgørelse. 

Kræftplan I uden effekt på nordisk efterslæb
Den dårlige danske overlevelse i forhold til de øvrige nordiske lande har været kendt gennem mange år. Det var netop baggrunden for Kræftplan I, som blev vedtaget af Folketinget i år 2000. Planen betød storstilede investeringer i strålekanoner til behandling og scannere til bedre diagnosticering. Indtil nu har de danske tal tydet på, at Kræftplan 1 har haft en stor effekt på overlevelsen. 

- Men de nye tal her overrasker os. Vi må skuffet konstatere, at den danske kræftindsats ikke rykker sig i forhold til de andre lande. De fremskridt vi ser, svarer kun til, hvad man også ser i resten af Norden. Vi er altså ikke i gang med at lukke hullet. Selvom behandlingen, når vi har fået kræft, er lige så god som i vores nabolande, så er enhver tale om, at vi samlet set er i verdensklasse rent vrøvl, siger Hans H. Storm. 

Brug for bedre forebyggelse og mere screening 
Han understreger, at tallene afspejler hele den danske kræftindsats fra forebyggelse over tidlig opsporing og hurtig diagnose til selve kræftbehandlingen på sygehusene. Han mener, at de nye tal øger kravene til Kræftplan III, som politikerne skal i gang med at forhandle inden sommerferien. 

Sygdom Laveste 5-års overlevelse Højeste 5-års overlevelse Procentpoint forskel
Land Procent Land Procent

Mænd:
Mave Danmark 14 Finland 26 12

Tyktarm Danmark 49 Finland 59 10

Nyre Danmark 40 Finland 57 17

Kvinder:
Tyktarm Danmark 52 Finland 62 10

Bryst Danmark 79 Finland 86 7

Nyre Danmark 41 Finland 62 21

Hjerne Danmark 61 Sverige 68 7

Uddrag af tabel fra artiklen om kræftoverlevelse i de nordiske lande. Danmark har den dårligste overlevelse i 26 ud af 35 kræftsygdomme for kvinder og 23 ud af 33 for mænd. Danmark ligger bedst på kun en sygdom: Den meget sjældne kræft i næse og bihuler hos mænd.
Kilde: Acta Oncologica, 2010;49: 532-544

- Vi skal have gennemført det, vi allerede ved nytter, indenfor røg, alkohol og motion. Danskerne ryger og drikker for meget og bevæger sig for lidt. Vores mammografiscreening skal komme ordentligt op i gear, og vi skal have indført screening for tarmkræft. Vi skal i det hele taget være bedre til tidlig opsporing af kræft. Patienterne skal gennem alt for mange flaskehalse, før de får den rigtige diagnose, siger Hans Storm. 

- Og så må vi ikke glemme at holde fokus på, at elementerne fra Kræftplan II bliver indført ordentligt. Pakkeforløbene for behandling af de enkelte kræftsygdomme skal på skinner og hele behandlingsindsatsen skal følge med. Begynder patienterne igen at opleve lange ventetider, som vi ser en tendens til lige nu, falder det hele på gulvet, advarer overlæge Hans H. Storm. 

Den store sammenligning af kræftoverlevelse i Norden er lavet i et samarbejde mellem bl.a. Kræftens Bekæmpelse og cancerregistrene i Sverige, Norge, Finland og Island. De videnskabelige artikler om undersøgelsen er offentliggjort 2. juni i Acta Oncologica.