DAN-Palletiser A/S

Stora summor att tjäna genom att förbättra arbetsmiljön i produktionen – utan att investera en enda krona

Pressemeddelelse   •   Okt 04, 2012 11:33 CEST

Enligt DAN-Palletiser, som producerar fullautomatiska maskiner till end-of-line processen i industrin, kan många företag göra produktionsarbetet både bättre och billigare samtidigt som man besparar medarbetarna mödosamma arbetsuppgifter med medföljande ryggproblem. ”Använd den danska arbetskraften, som vi är så bra på och som vi får så mycket beröm för – nämligen nytänkandet. Det kommer göra produktionsföretagen i Skandinavien mera konkurrenskraftiga genom att satsa på att automatisera processerna i industrin och därmed få bort tunga lyft” menar Knud Jensen, VD på DAN-Palletiser A/S.

Man uppskattar att varannan krona som tjänas i Danmark, kommer just från dansk produktion och DAN-Palletiser vet genom deras beräkningar, att det lönar sig både på kort sikt och i långa perspektiv att automatisera produktion.

För Knud Jensen betyder automatisering inom produktion inte alltid uppsägningar, men däremot större marknadsandelar och ökad omsättning. Det kan därför lätt visa sig vara en både god och lönsam idé att hålla kvar sin produktion innanför landets gränser. ”Man kan så ofta läsa i media att det överhuvudtaget inte är vare sig billigt eller utan problem att flytta sin produktion till ett annat land, där man ofta inte har samma möjligheter att kontrollera de olika processer, som man annars hade om produktionen fanns kvar i våra nordiska länder”, säger Knud Jensen.

Tunga lyft och påfrestande manuellt arbete, där risken för många dyra sjukdagar ökar, bör inte förekomma i ett land som Sverige år 2012. I Danmark och Sverige finns det lagar inom området. Exempelvis är det inte lagligt att lyfta mera än 12kg åt gången och en medarbetare få inte lyfta mera än 6000kg på en åtta-timmars arbetsdag. ”Detta antal kilon kommer man mycket snabbt upp i. En produktionslinje med en kapacitet på 10 kartonger á 10kg per minut är mycket normalt. Tänk då att en medarbetare enligt vad som är lagstadgat bara kan placera kartonger på pall i maximalt en enda timme om dagen – efter detta måste medarbetaren byta arbetsstation, som inte involverar någon form av lyft. Det betyder att man för varje åtta-timmars produktion måste använda åtta olika medarbetare för att placera kartongerna på pallen från en enda linje. Det säger sig självt att detta är en dyr och tidskrävande lösning och då är det lätt att få idéer som kräver att hela produktionen flyttas till ett annat land med lägre lön och ingen lagstadgad arbetsmiljö”, säger Knud Jensen.

”Men en förbättrad arbetsmiljö ger faktiskt mera pengar över. Ersätter man den manuella hanteringen med en automatisk palleterare genom ett hyresavtal kan man på ett minimum spara 20.000 dkr varje månad. Detta om man kör med 1 skift per produktionslinje. Tänk bara vad det skulle betyda om man kör två eller tre skift. Hyran kommer fortfarande att vara den samma och allt palleteraren behöver är lite el och tryckluft. Flera av våra kunder har redan erfarit detta. Genom att utnyttja detta koncept talar vi inte om en investering utan bara en mindre variabel löneutgift per månad”, säger Knud Jensen.

Ytterligare information
Knud Jensen, adm. direktør, DAN-Palletiser A/S
Tel +45 22 69 21 66
knud.j@dan-palletiser.dk
www.dan-palletiser.dk