KPMG Danmark A/S

Store ændringer af bonusordninger på vej

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2010 13:30 CET

Økonomi- og Erhvervsministeriet har netop fremsat et lovforslag, som betyder, at de finansielle virksomheder i Danmark - eksempelvis banker, kreditinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber - fra det nye år, bliver forpligtede til at aflønne en lang række medarbejdere anderledes end hidtil. Forpligtelsen omfatter de medarbejdere, som kan tage en særlig risiko på virksomhedens vegne samt virksomhedens ledelse og bestyrelsesmedlemmer.

 

Fremover skal halvdelen af medarbejdernes bonus nemlig falde som aktier, aktielignende produkter eller instrumenter som afspejler virksomheden kreditværdighed. Det er således ikke længere muligt at udbetale hele bonussen kontant.

 

Desuden betyder lovforslaget, at en større andel af bonussen, som skal lægges i aktier m.v., skal udskydes i mindst tre til fire år, og kun kan frigives, hvis virksomhedens soliditet og likviditet ikke er væsentligt forringet. Formålet er at fremme sund og effektiv risikostyring og sikre, at der ikke bliver taget unødige kortsigtede chancer, hvor bonushungrende medarbejdere spiller hasard med virksomheden på grund af udsigten til på kort sigt at score en gevinst.

Medarbejderne rammes hårdt


Lovforslaget indebærer en væsentlig forringelse af medarbejdernes retsstilling, da medarbejderne kan have oplevelsen af at skulle optjene deres bonus 2 gange og må afvente frigivelse og udbetaling.


Lovforslaget er en følge af et vedtaget EU-direktiv, som pålægger medlemsstaterne at implementere lovgivning med virkning fra 1. januar 2011.

"Det forventes, at lovforslaget vedtages i løbet af ganske kort tid, således at loven kan træde i kraft pr. 1. januar 2011, siger Director i KPMG, Anja Bech. Det betyder, at en lang række finansielle virksomheder nu skal til at ændre eksisterende bonusordninger, så de kommer til at leve op til de nye regler. Og det er et stort arbejde, da der er rigtig mange risikotagere i de finansielle virksomheder, som i dag har en lønpakke, der indeholder bonus og variabel løn," siger Anja Bech.

 

"Det kræves nu af virksomhederne, at man hurtigst muligt får identificeret de medarbejdere, som er omfattet af det nye lovforslag, og hvilke konsekvenser, det vil have for dem. Og det kan godt gå hen og blive et relativt stort administrativt arbejde, da der skal udarbejdes helt nye bonusaftaler for medarbejderne. Men det skal være på plads inden 1. januar 2011, hvis ikke loven skal overtrædes," lyder det fra Anja Bech.

 

Anja Bech peger på, at vedtagelsen af lovforslaget giver en lang række udfordringer for virksomhederne inden for så forskellige områder som skat, afgifter og ansættelsesret. Desuden er der en stor udfordring med at få kommunikeret de nye regler ud til medarbejdere og ledelse, der skal forstå, at disse ændringer sker på baggrund af et EU-direktiv og lovgivning.

 

Kontakt

Anja Bech

Director

Telefon 38 18 37 25
abech@kpmg.dk

 

Kasper Svendsen
Director
Telefon 38 18 38 02
ksvendsen@kpmg.dk