Social- og Integrationsministeriet

Storstilet regeringsindsats mod ghettoer

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:12 CEST

En ghettoplan med 32 initiativer skal ændre udviklingen i ghettområderne, så parallelsamfund opløses og erstattes af velfungerende boligområder med kontakt til omverdenen.

Regeringen vil med en omfattende og samlet plan bekæmpe ghettoerne i landets boligområder. Der er udpeget i alt 29 ghettoer. Nogle af dem er både fysisk og socialt isolerede fra den øvrige by. Og det skaber grobund for parallelsamfund, hvor der gælder andre regler end i det øvrige danske samfund. Det vil regeringen ikke acceptere. Boligområderne skal gives tilbage til samfundet og beboere, som ønsker at leve et almindeligt, fredeligt liv - i respekt for naboer og myndigheder.

Med planen gøres der op med ghettoerne. Regeringen insisterer på, at ghettoerne skal væk fra Danmarkskortet. Derfor sættes der mere markant ind og over en bredere front end nogen dansk regering tidligere har gjort.

Regeringen vil på fem centrale indsatsområder sætte ind med i alt 32 initiativer. Ghettoernes isolation skal brydes og beboersammensætningen skal balancere bedre. Indsatsen over for børn og unge skal styrkes og passiv forsørgelse skal mindskes. Endelig skal socialt bedrageri og kriminalitet bekæmpes.

Planen rummer nye tryghedsskabende initiativer samt initiativer inden for beskæftigelse og uddannelse. Hertil kommer sociale initiativer og fysiske forandringer af ghettoerne. Og planen lægger op til et tæt strategisk samarbejde med de 17 kommuner, der har ghettoerne.

For at sikre borgernes tryghed i områder med høj kriminalitet gennemfører regeringen en stærk politiindsats, der bygger på et synligt politi og tager udgangspunkt i en national plan, hurtig behandling af sager mod unge uromagere, udvidet adgang til tv-overvågning for kommunerne og målrettet kriminalpræventiv rådgivning.

Der sættes penge af til, at jobcentrene kan rykke ud med afdelinger i de udsatte områder og yde hjælpen helt tæt på. Desuden indføres en 225 timers regel, der øger incitamentet til at tage et job. Endelig intensiveres indsatsen mod de personer, der begår socialt bedrageri.

Hertil kommer, at kommuner får mulighed for at oprette heldagsskoler, hvor der er særlige grunde hertil, f.eks. hvor der er mange tosprogede. Tilsynet med elevernes færdigheder i dansk, læsning i de frie grundskoler styrkes. Erhvervsskolernes praktikpladstilskud målrettes skoler, hvor der er mange elever fra bl.a. ghettoområder. 
Forældre med tosprogede børn skal pålægges at sende deres børn i dagtilbud, hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, og en af forældrene står uden for arbejdsmarkedet.

Endelig skal mulighederne for at gennemføre strategisk nedrivning af boligblokke forbedres. Og der bliver også sat en pulje af til, at der kan ydes støtte til infrastrukturændringer, for eksempel omlægning af veje og stisystemer i boligområder, så områderne åbner sig mere i forhold til samfundet.

Socialminister Benedikte Kiær siger: ”Det er en virkelig tilbundsgående forandring, vi gennemfører med denne helhedsorienterede plan. Ghettoerne skal tilbage til samfundet og vi skaffer her værktøjerne til det. Og det er vigtigt, at også boligselskaber, kommuner, sociale medarbejdere men først og fremmest de unge og deres forældre er med til at ændre udviklingen i de mest ghettoiserede områder.”

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg: ”Det er uacceptabelt, at der er boligkvarterer, hvor eneste kontakt til det øvrige samfund for mange beboere begrænser sig til den månedlige check fra det offentlige. Derfor skal flere have et helt almindeligt arbejde med danske kollegaer, for arbejde er den bedste form for integration.”

Justitsminister Lars Barfoed: ”Regeringen vil sikre trygheden og øge tilliden til politiet i de udsatte boligområder. Derfor vil vi gennemføre en stærk og koordineret politiindsats med daglig polititilstedeværelse. Det er helt afgørende, at der er en synlig, lokal politiindsats i områder, hvor kriminaliteten er høj, og at vi reagerer hurtigt og konsekvent over for unge uromagere.”

Undervisningsminister Tina Nedergaard siger: ”Initiativerne på uddannelsesområdet vil understøtte sigtet i regeringens ghettostrategi om bl.a. at sikre, at børn og unge skal dygtiggøre sig og lære at læse og skrive dansk, så de som minimum kan gennemføre en ungdoms-uddannelse og komme i beskæftigelse."

Se listen over samtlige 32 initiativer i ghettostrategien

Læs hele strategien ”Ghettoen tilbage til samfundet”