KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Stort potentiale i nye enestuer til patienterne

Pressemeddelelse   •   Dec 18, 2015 12:06 CET

Nye enestuer i Akuthuset på Slagelse Sygehus har både skabt bedre forhold for patienterne og bedre vilkår for, at de ansatte kan inddrage patienterne i behandlingsforløbet. Men potentialet i enestuerne er ikke udnyttet fuldt ud, viser en evaluering, som blandt andet anbefaler kompetenceudvikling hos ansatte for at nå i mål.

Læs videre her: http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/stort-potentiale-i-nye-enestuer-til-patienterne/

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.