DI - Organisation for Erhvervslivet

Stort vækstpotentiale inden for cleantech

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2010 10:14 CEST

Hver fjerde danske cleantech-virksomhed forventer en vækst i overskuddet på mindst 20 procent over de kommende to år.

Ny rapport viser stort vækstpotentiale i hele cleantech-branchen. Størst optimisme ses blandt virksomhederne inden for energilagring og grøn/vedvarende energiproduktion, men generelt er virksomhederne optimistiske indenfor alle områder.

– Et af de særlig spændende resultater i rapporten er, at de virksomheder, der for alvor vækster i det danske cleantechfelt i 2010, hyppigt innoverer gennem internationale samarbejder. Det viser, at der er noget at hente ved at dele viden og know-how med partnere i andre lande. Aktiv inddragelse af kunderne i innovationsprocessen er også vigtigt, hvis det skal lykkes at slå igennem på nye markeder”, siger Anders Stouge, branchedirektør i DI Energibranchen.

Rapporten udpeger 13 særligt perspektivrige teknologiområder, som forventes at levere høje væksttal i de kommende år. Det drejer sig især om grøn/vedvarende energiproduktion og effektivisering af energiforbrug. Deriblandt biogas, solenergi, luftrensning, intelligent elnet/Smart Grid og måleudstyr til effektivisering af energiforbruget. Rapporten fokuserer særligt på den danske Smart Grid sektor og konkluderer, at den har betydeligt potentiale for at blive en first mover sektor inden for cleantechfeltet.

– Analysen viser, at der er en god portion optimisme i den danske cleantech sektor indenfor en bred vifte af teknologiområder. Der er således belæg for, at danske virksomheder får del i de voksende internationale markeder for cleantech. Det vil dog ikke gå af sig selv. Hvis Danmark skal fastholde sin position, skal virksomhederne fortsat innovere og hele tiden tænke i løsninger, der også vil være afsætning for internationalt, siger Nicolai Zarganis, kontorchef for Energiteknologi og EUDP fra Energistyrelsen.

De fleste cleantechvirksomheder operer på det danske hjemmemarked og herefter følger nærmarkederne Norden, Tyskland og det øvrige Vesteuropa. Længere nede af listen findes USA, Østeuropa og Asien, og det er især på de fjerne markeder, der findes uudnyttede potentialer.

”Cleantech i vækstens tegn – Guldægget i dansk økonomi 2010” kortlægger 491 cleantechvirksomheder i Danmark fordelt på 8 cleantechområder og 52 teknologiområder. Den fokuserer på sammenhængen mellem teknologiområder, vækst, arbejdspladser og landemarkeder og baserer sig på en kombination af registerdata og internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. 2/3 af cleantechvirksomhederne findes i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen, DI Energibranchen og konsulentfirmaet Brøndum & Fliess A/S og er en opfølgning på en tilsvarende rapport fra 2009.

Mere om:
Den samlede rapport

Yderligere oplysninger:

Anders Stouge, 
direktør i DI: 
2949 4674

Nicolai Zarganis, Kontorchef  i EUDP og Energistyrelsen: 
2361 7565

Søren Brøndum, 
Brøndum og Fliess: 
2278 0391