Dansk El-Forbund

Stramt overenskomstforlig for statsansatte

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2011 09:58 CET

Reallønnen falder de kommende år – men fastholdes samlet set: Det er ’gammel gæld’, der nu betales tilbage

I lørdags blev der indgået forlig mellem overenskomstparterne på statens område. Den samlede økonomiske ramme er på 3,15 procent over de næste to år.

Det betyder, at der ikke bliver nogen lønstigning i år, da de statsansatte faktisk skulle være gået 1,48 procent ned i løn. Det skyldes en reguleringsordning, der dikterer, at staten ikke må være lønførende i forhold til det private område.

Da lønstigningerne i den overenskomstperiode, der nu lakker mod enden, med en ramme på 12,8 procent for statens ansatte har været for høje i forhold til det, der er givet på det private område, er der oparbejdet en ’gæld’ på 1,48 procent. Det er den ’gæld’, der nu skal betales med en nul-vækst i 2011.

Lønstigningen i overenskomstens andet år bliver på 1,67 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2011. Med de ’skyldige’ 1,48 procent i år giver det derfor en samlet ramme på 3,15 procent.

Aftalen er den overordnede ramme for de statsansatte. Nu har de enkelte organisationer – og herunder Dansk El-Forbund – fire uger til at forhandle de særlige aftaler, der gælder for netop deres medlemmer.

– Der bliver ikke nogen ekstra penge at hente her. Det kommer mest til at handle om tekstændringer, siger forbundssekretær Allan Steenberg Andersen.

Han er en smule ærgerlig over, at der ikke kom mere i lønningsposen i det overordnede forlig, men trøster sig med, at reallønnen samlet set sikres:

– Det kan gøres op på den måde, at vi har fået pengene på forhånd. Lønnen for vores statsansatte medlemmer er jo i den overståede overenskomstperiode så at sige steget mere, end den ’burde’ i henhold til reguleringsordningen, og hvis man lægger den seneste og den kommende periode sammen, så holder reallønnen.

Resultatpapiret fra forliget kan ses her.

Bilaget til forliget kan ses her.