Københavns Universitet

Studerende får pris for at udvikle læringsmiljøet

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2011 09:26 CEST

I projekt 'Det Anderledes Læringsmiljø', hjælper studerende hinanden med at skabe en model for undervisning, der i langt højere grad end i dag bruger de studerendes egne kræfter og kompetencer.

Projektgruppens anstrengelser har nu udløst en pris for 'det gode projekt' fra SL fonden og Academic Books, som støtter sociale eller faglige initiativer, der kommer en bred kreds af studerende til gode.

- Prisen betyder meget for hele projektet og for muligheden for at kunne brede erfaringerne ud til andre. Sammen med de penge vi har fået fra universitetets projekt'Den gode uddannelse' betyder det, at vi får mulighed for at eksperimentere med endnu flere forskellige læringsformer. Målet er at lære de studerende, at de selv kan bidrage rigtig meget til at skabe et solidt fagligt miljø, siger etnologistuderende Pernille Gøtz fra Københavns Universitet, der er en af initiativtagerne bag projektet.

Til vinter udgiver projektgruppen en manual med den færdige model, der frit vil kunne bruges af studerende på andre fag.

Mere uddannelse for pengene

Et universitetsstudium er meget andet end timerne i auditoriet. I en travl hverdag med et begrænset antal timer, er det langt fra altid muligt for universitetets undervisere at forelæse om andet end det strengt kernefaglige. I stedet for at vente på at få undervisning serveret i færdige bidder, engagerer de studerende sig i at skabe studenterforelæsninger, studenterseminarer og skrivekredse, hvor studerende der mødes på tværs af årgange fungerer som primus motor for faglig sparring udvikling. Også de internationale studerende inddrages i arbejdet. 

Projektet er blevet til som et forsøgsprojekt under rektor Ralf Hemmingsens initiativ projekt 'Den gode uddannelse', som blev indledt i 2010. Første fase af projektet bliver afsluttet i 2011, og det er de studerendes håb, at modellen også kan bruges på andre fag. 

Projektet har allerede kørt studenterseminarer om 'det gode oplæg' i samarbejde med retorikstuderende, ligesom projektet har afholdt en 'eksamensdag' hvor 2. års studerende videregiver deres erfaringer med at gå til eksamen til 1. års studerende, og 3. års studerende videregiver erfaringer til 2. års studerende etc.

Anne Krogh Madsen fra Academic Books, der er en af initiativtagerne til prisen siger:

- Initiativtagerne bag projektet har taget initiativ til et fagligt forløb, som løber parallelt med og er et supplement til den almindelige undervisning. De tager på den måde skeen i egen hånd og tager ansvar for egen læring.


Kontakt

Etnologistuderende Pernille Gøtz
Mobil: 50 50 99 70

Specialkonsulent Rebekka Knudsen, Rektorsekretariatet
Mobil: 30 50 51 13