Ministeriet for Børn og Undervisning

Styrket indsats for børn og unge

Pressemeddelelse   •   Okt 27, 2010 10:26 CEST

Mulighed for skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende, og styrket tilsyn med elevernes færdigheder i dansk/læsning i de frie grundskoler. Det er blandt initiativerne i regeringens ghettostrategi, som skal nedbringe antallet af ghettoer i Danmark.

Regeringen præsenterer i dag, den 26. oktober 2010, sin strategi for, hvordan antallet af ghettoer i Danmark kan nedbringes. Et af indsatsområderne er en styrket indsats for børn og unge.

”50 procent af de ikkevestlige indvandrere og efterkommere har ikke tilstrækkelige danskkundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som undervisningsminister vil jeg stå i spidsen for, at vi som samfund ikke lader disse børn og unge i stikken, når det gælder deres muligheder for en fremtid som velintegrerede borgere i det danske samfund,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard.

Ghettostrategiens indsatser på uddannelsesområdet er:

  • Mulighed for at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende
  • Heldagsskoler i eller i tilknytning til udsatte boligområder
  • Styrket tilsyn med de frie grundskoler og øget fokus i de kommunale folkeskoler med mange tosprogede elever eller mange elever med sprogstøttebehov
  • Mulighed for, at kommuner kan reservere ”integrationspladser”
  • Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler, der har mange elever fra blandt andet ghettoområder.

Læs hele regeringens ghettostrategi