Codan Forsikring

Sundhedsforsikringen er den mest benyttede

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2014 14:32 CEST

Ifølge en ny undersøgelse fra Codan har godt 75 % af de danske virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere en sundhedsforsikring, anvendt forsikringen i løbet af de seneste tre år. Det gør sundhedsforsikringen til den mest benyttede forsikring. Og med god grund. Både virksomhed og medarbejder har store fordele af en sundhedsforsikring.

Når ryggen værker eller psykologhjælp er tiltrængt, kan en sundhedsforsikring være løsningen. Både for medarbejderen, der får hjælp til hurtigere at komme ovenpå igen og for arbejdsgiveren, der sparer penge på sygefravær og vikartimer. Ifølge en ny undersøgelse fra Codan er sundhedsforsikringen også populær. Samlet set tilbyder lidt over halvdelen af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen sundhedsforsikring til deres medarbejdere, og ud af disse har godt tre ud af fire virksomheder benyttet sig af forsikringen i løbet af de seneste tre år.

”Sundhedsforsikringen er en af de mest anvendte forsikringstyper overhovedet, når vi sammenligner med andre forsikringstyper hos Codan. Virksomheder kan via sundhedsforsikringen opnå væsentlige besparelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og lønudgifter til vikarer. Det skyldes, at de sundhedsforsikrede medarbejdere kommer hurtigere i behandling og dermed hurtigere ovenpå igen. I sidste ende betyder det færre sygedage sammenlignet med dem, der ikke er forsikrede, og det kan mærkes på bundlinjen,” siger Morten Jepsen, der er landechef for Codan Sundhed.

At en sundhedsforsikring kan forkorte sygefraværet bliver understøttet af en undersøgelse foretaget af Forsikring & Pension i 20101. Undersøgelsen viser, at medarbejdere med sundhedsforsikring i gennemsnit sparer 1,2 uges fravær i forhold til ikke-forsikrede over en periode på tre år.

Virksomhederne ved ikke hvad sygefraværet koster

I kroner og ører kan det betyde rigtig meget for en virksomhed, men ifølge Codans undersøgelse er kun omkring halvdelen af de adspurgte klar over, hvad sygefravær i sidste ende koster på bundlinjen. Hertil kommer, at hele 80 % anser tryghed for medarbejderne blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer. Kun cirka hver tredje virksomhed peger på bedre økonomi.

”Vores undersøgelse peger på, at mange virksomheder primært opfatter en privat sundhedsforsikring som et medarbejdergode. De er ikke nødvendigvis bevidste om den positive effekt, som sundhedsforsikringen kan have på økonomien på grund af færre sygedage,” siger Morten Jepsen fra Codan.

Fysiske lidelser er den største årsag til, at virksomheder gør brug af deres sundhedsforsikring. Hele 68 % af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med smerter og ubehag i muskler og led især i ryg, nakke og skuldre inden for de seneste tre år, mens 39 % har brugt forsikringen i forbindelse med knæ- og ledsygdomme. Derudover har næsten en fjerdedel brugt sundhedsforsikringen til at håndtere stress eller andre psykiske problemer – et område, som Codan oplever en stigning af skader på i øvrigt.

Nøgletal fra Codans undersøgelse

Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikring

  • 56 % af de adspurgte tilbyder en privat sundhedsforsikring, der supplerer den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og de offentlige sundhedstilbud.
  • 74 % af de virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har brugt forsikringen i løbet af de seneste tre år.
  • 23 % af de virksomheder, der tilbyder sundhedsforsikringer til deres medarbejdere, har ikke haft brug for at benytte sundhedsforsikringen.

De færreste ved, hvad sygefravær koster på bundlinjen

  • 49 % angiver, at de ved, hvad sygefraværet koster på bundlinjen.
  • 80 % angiver, at tryghed for medarbejderne er blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer.
  • 28 % angiver bedre økonomi i virksomheden på grund af færre sygedage blandt de største fordele ved sundhedsforsikringer.

Fysiske sygdomme fylder mest

  • 68 % af virksomhederne har brugt sundhedsforsikringen i forbindelse med smerter og ubehag i muskler og led især i ryg, nakke og skuldre inden for de seneste tre år.
  • 39 % har brugt forsikringen i forbindelse med knæ- og ledsygdomme.
  • 22 % Næsten en fjerdedel har brugt sundhedsforsikringen til at håndtere stress eller andre psykiske problemer.


Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført for Codan Forsikring i august 2014 som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 451 ledere, mellemledere og HR-ansvarlige i virksomheder med under 250 ansatte fordelt på information- og kommunikationsbranchen, industri-, råstofindvinding og forsyningsvirksomhedsbranchen, bygge- og anlægsbranchen, handelsbranchen og transportbranchen.

Her kan du finde flere informationer om undersøgelsen, og det er muligt for virksomheder at sammenligne sig med andre virksomheder inden for specifikke brancher og se, hvor godt de er forsikret: www1.codan.dk/erhverv/forsikringer/sundhed/pages/fakta.aspx

Yderligere oplysninger

Codan Forsikring A/S
Mads Houe, pressechef
Telefon: 30 37 83 53 / e-mail: mdq@codan.dkCodan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde på http://www.codan.dk