Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen præciserer ansvar for mammografi

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2010 09:06 CEST

Sundhedsstyrelsen indskærper i et brev til regionerne deres ansvar for mammografiundersøgelser udført på private klinikker og sygehuse. En aktuel sag i dagspressen har sat fokus på utilstrækkelig kvalitet af mammografiundersøgelser og i den forbindelse præciserer Sundhedsstyrelsen, at regionerne har ansvar for at orientere Sundhedsstyrelsen i de tilfælde, hvor der er væsentlige brister i kvaliteten, som kan have betydning for patientsikkerheden.

Når en region udbyder til en privat klinik, sygehus mv. at foretage mammografiscreening, har regionen ansvar for, at kvalitetskravene i aftalen lever op til de kliniske retningslinjer for mammografiscreening, ”Pakkeforløb i brystkræft” og de såkaldte DBCG retningslinjer fra 2007, som indeholder de faglige anbefalinger for diagnostik og behandling, krav til personale, organisering og tidsforløb for diagnostik og behandling. Regionen har desuden ansvaret for at følge op på, om den private udbyder lever op til det aftalte og skal orientere Sundhedsstyrelsen, hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende.

I de situationer, hvor en patient henvises af egen læge til en praktiserende speciallæge i radiologi, som arbejder efter den offentlige overenskomst, til en mammografiundersøgelse, skal den ansvarlige radiolog udføre undersøgelsen i overensstemmelse med overenskomsten og den anerkendte faglige standard, som de er beskrevet i de ovennævnte faglige anbefalinger.

Link

Brev til regionerne vedrørende mammografiscreening og -undersøgelse

Kontakt

Peter Aagaard Brixen
Pressechef
Telefon 72 22 86 80