Beredskabsforbundet

SVENSK FORSVARSFORLIG: FLERE PENGE TIL CIVILFORSVAR

Pressemeddelelse   •   Aug 31, 2017 10:00 CEST

Den svenske regering har indgået forsvarsforlig med Moderaterne og Centerpartiet, der giver flere penge til arbejde med civilforsvar i frivillige organisationer, kommuner, regioner og staten

I 2018-2020 vil det svenske forsvarsbudget blive øget med i alt 8,1 milliarder svenske kroner. Heraf er 1,3 milliarder kroner afsat til civilforsvar. Det fremgår af det forsvarsforlig, som de svenske regeringspartier Socialdemokraterne og Miljøpartier har indgået med oppositionspartierne Moderaterne og Centerpartiet. Baggrunden for forliget er bl.a. som den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist sagde det, at: ”Omverden er blevet mere uberegnelig. Vi ser i vores nærområde øget militær aktivitet”.

Pengene til civilforsvaret skal bruges i frivillige organisationer, kommuner, län (regioner) og staten. Hvordan de skal fordeles fremgår ikke af forliget. Forliget nævner områder som informationssikkerhed, psykologisk forsvar, transport, redningstjenester, energiforsyning, elektronisk kommunikation, sundhedspleje og levnedsmiddelforsyning. Det fremgår også, at der skal tilføres yderligere midler til opgaver til frivillige organisationer. Forliget vil bl.a. betyde, at det nu bliver muligt at ansætte folk til at udvikle civilforsvaret i forbindelse udviklingen af det svenske totalforsvar.

”Vi synes, at forliget går den rigtige retning. Det er rigtig godt, at der er bred politisk enighed om at genopbygge totalforsvaret igen i Sverige. Det er også godt, at man satser på den civile side af befolkningens sikkerhed og civilforsvar”, siger Åsa Helldén Ruocco, der er generaldirektør i Civilförsvarsförbundet (Beredskabsforbundets svenske søsterorganisation).

”Der er brug for at udvikle og styrke arbejdet med civilt forsvar. De øgede bevillinger, der signaleres i forsvarsforliget, skaber forudsætninger for at MSB (Beredskabsstyrelsen) sammen med Forsvarsmagten (det svenske forsvar) og andre samfundsaktører kan få udviklingen op i et højere gear i overensstemmelse med regeringens ambitioner”, siger Nils Svartz, der er generaldirektør for MSB.

Læs mere hos:
Den svenske regering
Civilförsvarsförbundet
MSB

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.