Sweco Danmark

Sweco vinder renovering af Østerport

Pressemeddelelse   •   Apr 20, 2016 08:00 CEST

Renoveringen af Østerport Station bliver den tredje i rækken af de gamle stationer i centrum af København, som SWECO har vundet i projektkonkurrence. Forud har SWECO stået for renoveringen af Københavns Hovedbanegård og renoveringen af Nørreport Station. 

DSB er bygherre og opgaven løses i Totalrådgivning sammen med KHR Arkitekter, der er tilknyttet som underrådgiver. Projekteringen er allerede startet og løber til udgangen af 2016, hvor projektet skal sendes i udbud. Herefter påbegyndes de egentlige byggearbejder, som skal være afsluttet medio 2019. 

Østerport Station blev oprindelig indviet i 1896 og har i tidens løb undergået mange ombygninger og forandringer i takt med den stigende trafik. Den blev fredet i 1992. 

Nærmere om projektet: 
Østerport station skal moderniseres, så den kan håndtere det forøgede rejsetal som følge af Cityringens åbning. Der kommer nemlig en ny metrostation ved Østbanegade, som får adgang direkte ind i siden af stationen oppe i terræn.

Desuden skal stationens lokaler ombygges og moderniseres samtidig med, at der skal ske en delvis tilbageføring til de gamle konstruktioner, og endelig skal bygningens facader og tag undergå en nænsom renovering, så den stadig vil fremstå velvedligeholdt og smuk i årene fremover. 

Totalrådgivningen omfatter foruden anlægs- og bygningsrådgivning også baneteknik og jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, idet stationsbygningen fremover skal opfylde moderne krav om bl.a. tilgængelighed. 

De største renoveringsopgaver vil således bestå i: 

 • Hovedistandsættelse og forstærkning af dækkonstruktionen over sporene. Gennem tiden er opstået tæringsskader i de bærende stålprofiler, som følge af fugtpåvirkning og saltpåvirkning fra den gående trafik igennem hallen. Desuden skal de gamle fliser erstattes af en ny tidssvarende gulvbelægning. 
 • Hovedistandsættelse af bindingsværksfacader incl. vindues- og dørpartier samt udskiftning af tagbeklædningen.  Oprydning i de gamle tekniske installationer og etablering af moderne føringsveje for nye installationer til fremtidige lejemål. 
 • Ombygning og nyindretning af lejemål. 
 • Udskiftning af to perronelevatorer for henholdsvis S-banen og Fjernbanen. 
 • Etablering af ny affaldsgård, der opfylder moderne miljøkrav. 

Som ved de øvrige stationsrenoveringer er der tale om, at alle arbejder skal foregå med en station i fuld drift, hvilket stiller store krav til logistik og planlægning af projektet og fremgangsmåden. 

Desuden er opgaven karakteriseret ved at indeholde mange fagområder, hvilket SWECO er kendt for at kunne levere på sådanne opgaver. De væsentligste fagområder, der er i spil på denne opgave, er således: 

 • Projektledelse 
 • Bærende konstruktioner 
 • Ventilation og VVS 
 • EL, stærk- og svagstrøm samt automatik 
 • Anlægsteknik 
 • Belysning 
 • Brand 
 • Baneteknik 
 • Jernbanesikkerhed 
 • Risikoledelse og CSM 
 • Arbejdsmiljø 
 • Tilgængelighed 
 • Miljø 
 • Støj, akustik og vibrationer 
 • Byggeledelse 
 • Fagtilsyn 

Foruden projekteringsopgaven har SWECO option på byggeledelse og fagtilsyn. 

Mere information hos: Projektdirektør Steffen Moe SWECO Mobil 2723 6519

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Vores arbejde resulterer i bæredygtige bygninger, effektiv infrastruktur og adgang til elektricitet og rent drikkevand. Med 14.500 medarbejdere i Europa kan vi tilbyde vores kunder de rette kompetencer til ethvert projekt. Vi løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden. Sweco er den største virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning i Europa med en omsætning på omkring 15,2 milliarder svenske kroner (1,7 milliarder euro). Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.