Professionshøjskolen UCC

Sygeplejerskestuderende og lærerstuderende på samme skolebænk

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 11:47 CET

For første gang i Danmark udbyder en professionshøjskole nu systematisk fag på tværs af uddannelserne i stor skala. Det er UCC's 1300 studerende på blandt andet lærer- pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen og 96 undervisere, der netop er gået i gang med 21 tværgående moduler. Forløbet skal ruste fx lærere og pædagoger til at arbejde bedre sammen om børn med vanskeligheder.

Et barn, der fungerer dårligt fagligt og socialt i skolen har brug for, at lærere, pædagoger og andre fagpersoner omkring barnet kan samarbejde. Ligesom fx børn og unge med svær overvægt eller andre sundhedsproblemer har gavn af en tværprofessionel indsats og tænkning mellem lærere, pædagoger og sygeplejersker.

- Fremtidens velfærdsudfordringer kræver, at traditionelle professioner bliver bedre til at arbejde sammen. Derfor har UCC sat gang i en stor satsning med nye tværfaglige moduler på tværs af vores syv grunduddannelser. Emnerne strækker sig fra coaching og konflikthåndtering til hjemløse og "krop og seksualitet", fortæller grunduddannelsesdirektør Henrik Pedersen. 

Det er første gang, at en professionshøjskole så systematisk og i så stor skala blander studerende fra forskellige uddannelser. Direktør for grunduddannel-ser i UCC, Henrik Pedersen, har været ude og besøge flere af holdene:

- De studerende har taget virkelig godt imod tværmodulerne og mange har valgt forløb, hvor de fysisk flytter sig og møder studerende fra andre uddannelser end deres egen. Med tværmodulerne styrker vi det tværprofessionelle element i alle vores uddannelser. Det gør vi fordi, vores studerende i fremtiden vil møde voksende krav om at kunne arbejde på tværs af fag og professioner i fx folkeskolen og på sygehusene.

De studerende er også positive. På UCC's hjemmeside blogges der dagligt om de nye tværfaglige moduler. Mads Rosenberg Larsen fra lærerstudiet skriver fx:

- Jeg finder det enormt givende at arbejde sammen med studerende fra andre professioner. Især fordi der bliver fremsat nogle problemstillinger, der i høj grad gør sig gældende ude i de forskellige institutioner. For mig at se, er det vigtigt, at der i fremtiden bliver skabt en større sammenhæng mellem de forskellige professioner, således at de enkelte udøvere ikke bliver obstrueret af hinanden, samt at det enkelte barn og den enkelte elev, klient mv. ikke kommer i klemme pga. samarbejdsvanskeligheder."

De undervisere som står for emnet på et tværfagligt modul er gået sammen i par, hvor de repræsenterer hver sin grunduddannelse. Så også underviserne arbejder på tværs. Ambitionen er fortsat at tilbyde UCC studerende den tværfaglige dimension i uddannelserne - og i endnu højere grad i fremtiden.

Fakta om UCC's tværfaglige moduler:

I uge 6, 7 og 8 2011 afvikles UCC's tværprofessionelle moduler for første gang for studerende på grunduddannelserne. Der er 48 hold med deltagelse af i alt 1.324 studerende. Der er læringsforløb på alle UCC's uddannelsessteder inkl. Bornholm.

Et tværmodul er et forløb på tre uger, hvor man arbejder med en særlig tværfaglig problemstilling og møder studerende og undervisere fra andre uddannelser. Modulet er obligatorisk og udløser 4,5 ECTS-point.

96 undervisere har tilrettelagt og planlagt undervisningen på tværs af professionsuddannelser og ansættelsessteder. Der er udbudt 21 forskellige temaer, hvoraf nogle er dubletter. Underviserne arbejder sammen to og to i helt nye arbejdsrelationer.

Blandt de 21 temaer har de studerende haft mulighed for at vælge emner som fx:

- Samarbejde med forældre og pårørende
- Omsorgssvigt
- Digitale mediers betydning og muligheder i professionsarbejdet
- Konfliktforståelse og håndtering
- Mødet med mennesker i krise og sorg
- Ledelse af grupper
- Livskvalitet og sundhed
- Supervision og Coaching

Læs mere om projektet på UCCs hjemmeside:

http://www.ucc.dk/uddannelser/studerendepaaucc/tvaermodulerpaaucc/

Følg projektets blog:

http://uccweblog.wordpress.com/

Yderligere oplysninger:
Grunduddannelseschef Henrik Pedersen 4189 7014
Kommunikationschef Søren Jensen 4189 7060