DI - Organisation for Erhvervslivet

Tættere økonomisk samarbejde sikrer vækst i EU

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 08:59 CET

Europa er en region under pres og forudsætningen for, at Europa igen kan blive en vinderregion er, at der igen kommer styr på økonomien i EU's medlemsstater. Derfor har Det Europæiske Råd i dag besluttet at styrke det økonomiske samarbejde i EU. Det er et skridt dansk erhvervsliv, med DI i spidsen, hilser velkommen.

- Skærpede regler for regeringernes styring af økonomien er bydende nødvendig og afgørende for at nedbringe den offentlige gæld, genskabe sunde og bæredygtige økonomier og genskabe en stabil vækst. Det har stats- og regeringscheferne søgt at sikre på EU-topmødet, siger Hans Skov Christensen, adm. direktør, DI.

Grækenland stod i maj 2010 på randen af statsbankerot på grund af et alt for højt offentligt forbrug. Grækenlands krise blev hurtigt til en europæisk krise, hvor finansmarkederne tydeligt viste deres manglende tillid til europæisk økonomi. Kun en resolut krisehåndtering af EU's finansministre reddede i 11 time Grækenland. Skaden var imidlertid sket. Tilliden til de europæiske økonomier var på et lavpunkt. Heraf fulgte betydelige rentestigninger på statsobligationer i en række europæiske lande.

- Situationen viser med al tydelighed, at Danmarks økonomiske situation er afhængig af sunde nationale offentlige finanser, og økonomisk ansvarlighed i hele EU. Det gør stats- og regeringschefernes beslutning om at styrke det økonomiske samarbejde i EU tvingende nødvendig. Beslutningen er samtidig et udtryk for, at EU's ledere har forstået alvoren i EU's gældsproblemer, som er opstået efter et årelangt offentligt overforbrug, siger Hans Skov Christensen.

- Det er samtidig afgørende nødvendigt for den finansielle stabilitet i EU at undgå gentagelser af den græske krise. Stats- og regeringschefernes enighed om at etablere en permanent stabiliseringsfond er derfor et stort fremskridt, og hvis en justering af EU-traktaten er nødvendig for at etablere den, så støtter vi også det, siger Hans Skov Christensen.

DI vurderer, at den finanspolitiske koordinering i EU vil medvirke til, at EU's medlemslande fremover vil føre en mere ansvarlig finanspolitik og ikke mindst nedbringe EU's samlede gæld.

- Stats- og regeringschefernes beslutning i dag er ikke blot et vigtigt skridt i retning af øget økonomisk integration i EU, den er samtidig en absolut nødvendighed i forhold til at genvinde omverdenens tillid til de europæiske økonomier og få Danmark og de øvrige medlemslande tilbage på vækstsporet, udtaler Hans Skov Christensen.