Teknologisk Institut

Teknologi-indsprøjtning til 1.400 danske virksomheder

Pressemeddelelse   •   Jan 19, 2016 09:00 CET

- 35 InnovationsAgenter hjælper erhvervslivet med at skabe værdi gennem teknologi

1.400 danske virksomheder vil i de kommende tre år få vejledning om ny teknologi af InnovationsAgenterne – et korps af 35 erfarne virksomhedsrådgivere fra Danmarks otte GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). Teknologisk Institut varetager projektledelsen af ordningen.

InnovationsAgenterne er en del af erhvervsfremmesystemet og bringer teknologisk viden og inspiration til små og mellemstore virksomheder. InnovationsAgenterne har siden 2007 gennemført godt 3.300 gratis Innovationstjek. Nu forlænger Styrelsen for Forskning og Innovation ordningen 3 år mere.

Stor spredning i innovationstjekkede virksomhederInnovationsAgenterne har vejledt og hjulpet så forskellige virksomheder som arkitektfirmaer, gartnerier, små specialiserede fremstillingsvirksomheder og handelsvirksomheder. Typisk handler det om digitalisering, produktudvikling, effektivisering, nye produktionsmetoder og materialer.

Knud Erik Hilding-Hamann, projektleder for InnovationsAgenterne:

  • -Vi er meget glade for også fremover at kunne tilbyde virksomhederne et gratis Innovationstjek. Vi er dem, der sammen med virksomhederne, kan være med til at afdække udviklingsmuligheder, prioritere indsatsen og sætte gang i nye udviklingsprojekter inden for f.eks. lagerstyring, automation, materialer, overflader og software. Vi råder over et stærkt korps af agenter, der både har praktisk erfaring og faglig viden om at skabe værdi gennem tilførelse af ny viden, teknologi og ekspertsamarbejde og som samtidig har overblikket over videns- og erhvervsfremmesystemet.


Nicolai Zarganis, kontorchef for innovationspolitisk kontor, Forsknings- og Innovationsstyrelsen:

  • -InnovationsAgenterne har en vigtig rolle i forhold til at identificere og hjælpe små og mellemstore virksomheder videre med store som små udviklingsprojekter. Det gør de primært ved at skabe kontakt og samarbejde mellem innovationstjekkede virksomheder og private rådgivere, forskere og andre videnspersoner – en kontakt, som ellers ikke havde fundet sted. Vi ved, at virksomhedernes innovationsevne er afgørende for vækst. Så når InnovationsAgenterne skaber koblingen mellem virksomheder med et vidensbehov, og dem der sidder med den efterspurgte viden, øger det ikke alene den enkelte virksomheds innovationsevne og skaber potentiale for vækst, men giver også et stærkere ståsted i forhold til global konkurrence.

Fokus i den nye treårige periode
InnovationsAgenternes hovedopgave vil også fremover være at udføre gratis Innovationstjek.
Et Innovationstjek indebærer, at agenten sammen med virksomheden gennemfører en screening af virksomhedens innovationsbehov og -udfordringer og kommer med anbefalinger til mulige nye samarbejds- og videnpartnere til at løfte de identificerede udfordringer. Slutteligt hjælper InnovationsAgenten virksomheden med at få kontakt til relevante samarbejdspartnere eller videnkilder. Disse kan komme fra både universiteter, erhvervsakademier, private rådgivere, GTS-netværket, innovationsnetværk, brancheforeninger og andre.
Som noget nyt udvikler InnovationsAgenterne en online-selvtest, der giver virksomhederne mulighed for at teste deres innovationsbehov og -parathed. På baggrund af svarene får virksomheden vejledning i eventuelle næste skridt, hvoraf Innovationstjekket kan være et.

Kontaktinfo:Projektleder for InnovationsAgenterne, Knud Erik Hilding-Hamann,khi@teknologisk.dk / 72201421 Læs mere på: www.innovationstjek.dkTeknologisk Institut styrker danske virksomheder ved hjælp af banebrydende teknologier og mere end 1.100 medarbejderes faglige ekspertise. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige, DTI Polska, DTI Spain samt 50 % af Syddansk Teknologisk Innovation A/S.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66 – eller kommunikation@teknologisk.dk