Eniig

Tilfredsstillende vækst i den primære drift hos EnergiMidt

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2014 14:19 CEST

EnergiMidt har i første halvår af 2014 realiseret et resultat af den primære drift på 54,2 millioner kroner, hvilket er 17,9 millioner kroner bedre end i første halvår af 2013. Resultatet er opnået gennem fortsat vækst, fokus på omkostninger og en forretningsmæssig udvikling tæt på det forventede på kerneområderne Multiforsyning, Fiberbredbånd og Produktion af vedvarende energi.

Det midtjyske energiselskab opnår et tilfredsstillende halvårsresultat på trods af, at de forholdsvis varme vintermåneder med lavere el- og fjernvarmeforbrug har resulteret i et mindre salg end budgetteret - og også, at et svigtende salg på solcelleområdet, hvor manglende lovgivningsmæssig handlekraft fremdeles skaber utryghed hos kunderne, har haft negativ indflydelse på resultatet. Administrerende direktør Holger Blok kommenterer halvårsresultatet således:

- Vi er tilfredse med resultatet efter første halvår af 2014. Den milde vinter har betydet lavere el- og varmeregninger til danskerne, og det kan vi sagtens glæde os over, selv om det har resulteret i mindre salg og dermed lavere indtjening til EnergiMidt. Vi har formået at kompensere for den manglende indtjening andre steder i forretningen, og det er meget tilfredsstillende, at det således er lykkedes os at realisere et meget lavt omkostningsniveau i første halvår af 2014. Specielt set i lyset af, at der i løbet af perioden er afholdt betydelige omkostninger til udvikling af selskabets IT-systemer med henblik på at være forberedt til den kommende Engrosmodel, der forventes implementeret i efteråret 2015.

Sorte tal på vej i fiberforretningen
På fiberbredbåndsområdet er halvårsresultatet meget tæt på det budgetterede, og realistiske forventninger til aktivitetsniveauet i sidste halvår af 2014 indikerer, at de ambitiøse mål for området bliver indfriet.

- Vi forventer at komme ud af 2014 med et positivt resultat for fiberforretningen som det første af de danske energiselskaber. Vi er i stand til at fastholde en konstant, høj kundetilslutning og har ved udgangen af juni 2014 ca. 56.000 fiberkunder. I slutningen af 2013 fejrede vi kunde nummer 50.000, så vi får knap 1.000 nye fiberkunder om måneden, fortæller Holger Blok.  

Afhængige af sol og vind
Indtjeningen på produktion af vedvarende energi i solcelleparkerne i Spanien, Italien og Bulgarien samt i vindmølleparkerne i Danmark har været på det forventede niveau på trods af lavere afregningspriser per kilowatt i både Italien og Danmark.

- I vores vindmøllepark i Rossau i Tyskland har udfordringen været en anden. Nordtyskland har i foråret været ”ramt” af perioder med meget begrænset vind, og det har betydet, at parken har produceret knap så meget som forventet. Vi kan desværre ikke påvirke vindforholdene, men mon ikke det kommer til at gå lige op, når der kommer en periode, hvor det blæser mere end normalt, siger en fortrøstningsfuld Holger Blok.

Aktivitetsniveauet fastholdes i resten af 2014
EnergiMidt forventer et mindre aktivitetsniveau på solcelleområdet i resten af 2014 - især for erhverv og offentlige kunder - mens varme, elhandel og eldistributionsaktiviteterne forventes at have et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2013. 

På fiberbredbåndsområdet og i parkerne, som producerer strøm fra vedvarende energi, forventes en øget aktivitet og indtjening i forhold til 2013. Forventningerne baseres på et stigende antal fiberbredbåndskunder og indkøb af yderligere en vindmøllepark i Tyskland primo 3. kvartal 2014.

EnergiMidt har i første halvår af 2014 realiseret et resultat af den primære drift på 54,2 millioner kroner, hvilket er 17,9 millioner kroner bedre end i første halvår af 2013. Resultatet er opnået gennem fortsat vækst, fokus på omkostninger og en forretningsmæssig udvikling tæt på det forventede på kerneområderne Multiforsyning, Fiberbredbånd og Produktion af vedvarende energi.

Nøgletal første halvår 2014
- i mio. kr.
Realiseret 2. kvartal 2014
Realiseret 2. kvartal 2013
Omsætning
1.411
1.557
EBITDA (Resultat før renter og afskrivninger)
281
256
EBIT (Resultat af primær drift)
54
36
EBT (Resultat før skat og minoritetsinteresser)
19
17
Periodens resultat
11
16
For yderligere information
Kontakt adm. direktør Holger Blok på hbl@energimidt.dk eller på tlf. 4044 8704.

Fakta om EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne multiforsynings- og bredbåndsvirksomhed med 235.000 kunder. 

Virksomheden beskæftiger 700 medarbejdere og har hovedkontor i Silkeborg samt afdelinger i Skive, Herning og Randers. 

EnergiMidt har de seneste år ligget i top 3 blandt landets bedste arbejdspladser og har vundet flere priser for arbejdet med trivsel og CSR.

EnergiMidt har flere end 56.000 fiberbredbåndskunder og har installeret over 4.500 solcelleanlæg i Danmark.

EnergiMidt har solcelle- og vindmølleparker i Spanien, Italien, Bulgarien, Tyskland og Danmark. De leverer en årlig el-produktion svarende til over 20.000 familiers elforbrug.