Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer skal mærkes korrekt

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 11:04 CET

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kampagnen i en række tilfælde sanktioneret med indskærpelser og opfølgende kontrol for virksomhedernes egen regning. Derudover uddelte styrelsen i fem tilfælde påbud eller forbud, fordi den ulovlige brug af tilsætningsstoffer var af grovere karakter. Endelig er en enkelt virksomhed blevet politianmeldt.

”Virksomhederne skal mærke tilsætningsstoffer korrekt, og det er ikke i orden, at der bliver lavet så mange fejl, som vores kontrol her har afdækket. Fødevarestyrelsen vil derfor i den kommende tid intensivere indsatsen overfor virksomhederne ved blandt andet at følge op med flere kontrolkampagner og mere oplysning – det sker som en del af det nye fødevareforlig”, siger fødevareminister Henrik Høegh. Under kampagnens kontrolbesøg på mere end 100 virksomheder har de tilsynsførende både set på virksomhedernes håndtering af tilsætningsstofferne og udtaget prøver. Fødevarestyrelsens laboratorier har undersøgt cirka 250 prøver.

Fejlene udgør generelt mindre regelbrud og bærer præg af sjusk og manglende kendskab til reglerne. Typisk glemmer virksomhederne at mærke deres varer med hvilke farvestoffer, konserveringsstoffer og sødestoffer de indeholder. I andre tilfælde er mærkningerne fejlbehæftede. Derudover er der fundet overskridelser af grænseværdier og ulovlige anvendelser af godkendte tilsætningsstoffer. Ingen af overtrædelserne har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, idet de påviste overtrædelser ikke har været markante. Fejlene er fundet både hos producenter og importører. Værst ser det dog ud for importørerne, hvor over halvdelen har problemer med at overholde reglerne.

Læs rapporten her [pdf-fil]

Yderligere oplysninger:Birgit Christine Bønsager, Fødevarestyrelsen, 72 27 66 53

Pressekontakt:Thor Seierø, pressesekretær, 33 92 42 83 / 20 91 59 01