Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tilskud til begravelsen

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 10:01 CEST

Priserne i forbindelse med en begravelse kan svinge meget fra sogn til sogn og variere fra bedemand til bedemand. Der kan også være prisforskelle på brug af kapel, på kremering og gravsteder, afhængig af om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Men der er mulighed for at få flere tilskud.

Begravelseshjælp

Du kan søge kommunen om begravelseshjælp, hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Hjælpen beregnes ud fra afdødes og eventuelle ægtefælles formue og bliver normalt udbetalt, når skifteretten er færdig med at behandle boet. Du kan få mere at vide om begravelseshjælp hos din kommune.

Andre former for støtte

Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan der også være mulighed for hjælp. Få mere at vide om støtte til begravelse på sygeforsikringen.dk.

I nogle tilfælde udbetaler afdødes forsikringsselskab penge til dækning af begravelsen. Enkelte fagforeninger udbetaler også et engangsbeløb som støtte til et medlems begravelse.