Ministeriet for Børn og Undervisning

Tilskud til læreres efteruddannelse

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 10:01 CET

Nu kan faglige foreninger for lærere i folkeskolen søge om tilskud til uddannelsesaktiviteter og efteruddannelsesaktiviteter.

Kurser, konferencer og seminarer. Hvert år giver Undervisningsministeriet tilskud til uddannelsesaktiviteter og efteruddannelsesaktiviteter arrangeret af landsdækkende faglige foreninger, netværk og andre lærersammenslutninger med tilknytning til folkeskolen.

Nu kan der søges tilskud til aktiviteter i 2011.

Tilskuddet gives som underskudsdækning til blandt andet kurser, konferencer og arbejdsseminarer for lærere i folkeskolen.

Uddannelsesaktiviteterne skal understøtte lærernes undervisning og være med til at udvikle skolens opgaver og indhold. Det kan være opgaver og indhold, der fremgår af folkeskoleloven og Fælles Mål, eller opgaver og indhold, der følger op på aktuelle uddannelsespolitiske indsatsområder.

Puljens størrelse vil fremgå af finansloven for 2011.

Ansøgningsvilkår

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning med retningslinjer, ansøgerne skal følge for at komme i betragtning til tilskud.

Der er to ansøgningsrunder. Ansøgningsfristen for første den ansøgningsrunde er den 1. februar 2011. Svar på ansøgninger kan forventes primo marts 2011.

En mindre del af den samlede pulje reserveres til den anden ansøgningsrunde. Fristen for ansøgning i den anden runde er den 15. august 2011. Svar på ansøgninger efter den anden ansøgningsrunde kan forventes primo september 2011.

Ansøgninger skal dels indsendes i to papireksemplarer, og dels som mail til:

Undervisningsministeriet 
Afdelingen for grundskole og folkeoplysning 
Att.: Ulla Sverrild / Bente Berthelsen 
Frederiksholms kanal 26 
1220 København K 

e-mail: Ulla.Sverrild@uvm.dk
e-mail: Bente.Berthelsen@uvm.dk

Kontakt

Ulla Sverrild
Pædagogisk konsulent
us@uvm.dk
Tlf. 3392 5374

Bente Berthelsen
Kontorfuldmægtig
beber1@uvm.dk
Tlf. 3392 5371