Justitsministeriet

Tiltale i sagen om Roj TV

Pressemeddelelse   •   Sep 01, 2010 08:40 CEST

Justitsminister Lars Barfoed har tiltrådt en indstilling fra Rigsadvokaten om at rejse tiltale mod selskaberne bag Roj TV for overtrædelse af straffelovens § 114 e om fremme af terrorvirksomhed.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Vi skal som samfund gøre alt, hvad der står i vores magt for at bekæmpe terrorisme og bistand til terrorisme. Det gælder, uanset på hvilken måde terrorvirksomhed fremmes.

Det er politiets og anklagemyndighedens vurdering, at en række af Roj‑TV’s udsendelser har en sådan karakter, at de er egnede til at fremme PKK’s virksomhed. Rigsadvokaten har på den baggrund indstillet, at der rejses tiltale mod selskaberne bag Roj‑TV for fremme af en terrororganisations virksomhed.

Den indstilling har jeg tiltrådt.

Jeg er tilfreds med, at domstolene nu får mulighed for at vurdere Roj‑TV’s aktiviteter, som i en årrække har været genstand for debat. Da der er tale om en konkret straffesag, vil jeg som justitsminister ikke i øvrigt kunne kommentere sagen nærmere.”

Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens pressemeddelelse her (pdf-format)