Dansk Metal

To lønstigninger i kommunerne

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 21:57 CET

To lønstigninger, seniordage, uddannelsespenge til afskedigede er nogle af resultaterne i det kommunale overenskomstforlig.

Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) indgik i weekenden forlig om en ny toårig overenskomst.

"Vi har ikke fået alt det, vi kom efter. Men når man kigger på den hårde økonomiske situation, som kommunerne befinder sig i, så er vi rigtig godt tilfredse med det forlig, som vi har kunnet skaffe vores medlemmer", siger Dansk Metals forhandler Niels Jeppesen.

De kommunalt ansatte gik ind til forhandlingerne med en gæld på grund af reguleringsordningen, fordi deres lønninger er steget mere end på det private arbejdsmarked. Den forskel bliver udlignet i år ved at lønnen ikke stiger.

Til gengæld stiger lønnen to gange i 2012 – nemlig 1. januar med 1,81 procent og 1. oktober med 0,84 procent. Det er inklusive den forventede udmøntning af reguleringsordningen. Dermed bliver reallønnen sikret i andet overenskomstår.

Ekstra penge til egne aftaler

Desuden er der givet plads til at forbedre de enkelte organisationsaftaler med 0,3 procent af den samlede lønsum, som den ser ud i dag (timeløn plus tillæg).

Andre forbedringer i overenskomsten er:

  • Seniordagene gøres permanente.
  • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bliver sikret mindst seks måneders opsigelse i forbindelse med arbejdsmangel.
  • Forhøjelse af ATP-satsen.
  • Mulighed for funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter.

Uddannelse til afskedigede

En nyskabelse i overenskomsten bliver desuden en tryghedspulje på 80 millioner kroner inden for LO-området. Puljen skal give afskedigede mulighed for at søge uddannelse for 10.000 kroner. Det er Det Kommunale Kartel, som uddeler pengene efter indstilling fra tillidsrepræsentant og den enkelte kommune.

Til gengæld vil der som på statens område ske modregning i pensionerne for tjenestemænd, hvis de forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen.

Med det kommunale forlig mangler kun organisationsaftalerne samt overenskomsten for de ansatte i regionerne. De regionale forhandlinger forventes at fortsætte i weekenden.

Læs mere om forliget på KTO’s hjemmeside