Sundhedsstyrelsen

Tobaksforebyggelse på fremmedsprog

Pressemeddelelse   •   Sep 23, 2010 11:44 CEST

Sundhedsstyrelsen udgiver nyt materiale om rygning på tyrkisk, arabisk, urdu, somali samt på engelsk og dansk.

En relativt stor andel af borgere med anden etnisk baggrund er rygere, og også i denne befolkningsgruppe er der et stort ønske om at droppe tobakken. Det nye materiale – ”Et godt liv uden røg” - imødekommer derfor et stort ønske fra blandt andet kommunerne om at kunne give hjælp og støtte til borgerne på deres eget sprog. Materialet er også velegnet til selvhjælp.

Formålet med materialet er at bidrage til information om rygning, motivere til rygestop samt understøtte planlægning og gennemførelse af rygestop.

Materialet består af en DVD med en 25 minutters film ”Et godt liv uden røg” i seks forskellige udgaver og tilhørende pjece – på hver sit sprog. Filmen informerer bredt om rygning og de helbredsmæssige konsekvenser heraf og beskriver gevinster ved rygestop. Endvidere gives der konkrete anvisninger på, hvordan man holder op med at ryge. Den tilhørende 24-siders pjece ”Den lille rygestop-guide” supplerer filmen.

I hver film er hovedpersonen en autentisk person med den pågældende etniske baggrund, der fortæller om sit forhold til rygning og erfaringerne med rygestop. I den danske og engelske udgave er hovedpersonen dog den samme – og med dansk baggrund.

Materialet er udviklet i et tæt samspil med målgruppen og med professionelle, der har erfaringer med at arbejde med borgere med anden etnisk baggrund.

Link

Arabisk - Den lille rygestopguide

Dansk - Den lille rygestopguide

Engelsk - Den lille rygestopguide

Somali - Den lille rygestopguide

Tyrkisk - Den lille rygestopguide

Urdu - Den lille rygestopguide

Kommuner, jordemodercentre og hospitaler kan bestille materialet (i begrænset antal) hos forlaget Rosendahl-Schultz . Telefon 70 26 26 36. Materialet er gratis, der bliver dog opkrævet et beløb for forsendelse og porto.

Se også www.stoplinien.dk

KontaktChefkonsulent Jørgen Falk
Sundhedsstyrelsen
Telefon 72 22 77 67