Tønder Kommune

Tønder får medhold i skoleklage

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2011 07:37 CET

En klage over Tønder Kommunes håndtering af sagen om ny skolestruktur afvises nu pure af Statsforvaltningen Syddanmark.

Klagen er indgivet af Andreas Åbling Petersen, Ellum. Han er utilfreds med, at kommunen har udbudt skolebyggeri i licitation og opslået skolelederstillinger, inden høringen om den foreslåede helhedsløsning var overstået, og han har derfor bedt Statsforvaltningen se på sagen som tilsynsmyndighed.

Men konklusionen i svaret er, at Tønder Kommune ikke har overtrådt regler, som Statsforvaltningen fører tilsyn med.

Statsforvaltningen oplyser, at det ikke er i strid med lovgivningen at udbyde skolebyggeri, inden der er truffet endelig beslutning om en skolestruktur. Samtidig anføres, at Statsforvaltningen ikke kan bestemme, om Tønder Kommune må opslå skolelederstillinger, inden strukturen er politisk besluttet.

Borgmester Laurids Rudebeck er glad for den klare afgørelse fra Statsforvaltningen.

- Vi har bestræbt os på at udvise rettidig omhu, så tingene kan fungere fra dag 1, hvis den nye struktur bliver vedtaget. Vi har naturligvis taget de nødvendige forbehold i forhold til den endelige beslutning, så jeg synes helt klart, vi har gjort det rigtige, siger borgmesteren.

- - -

Til pressen: Statsforvaltningen afgørelse vedlægges.

Statsforvaltning160211.pdf

Kontaktinformation:

Borgmester Laurids Rudebeck
Tlf. 74 92 90 00 - Mobil 20 55 81 96