Ministeriet for Børn og Undervisning

Traditioner fastholder unge på erhvervsuddannelser

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2010 09:30 CEST

En årlig fest eller fodboldturnering kan medvirke til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Den erfaring delte uddannelseschef Ulla Sørensen på Undervisningsministeriets årlige konference for øget gennemførsel på erhvervsuddannelser.

Ulla Sørensen træder ud af konferencesalen på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel i Odense. Hun er uddannelseschef på Roskilde Handelsskole og har netop holdt et oplæg på Undervisningsministeriets konference om øget gennemførelse på erhvervsuddannelser. Her talte hun om, hvordan Roskilde Handelsskole har bekæmpet frafaldet blandt sine elever. Hendes oplæg medfører flere anerkendende klap på skulderen fra andre deltagere.

Ulla Sørensen har omsat abstrakte handlingsplaner til konkrete indsatser for at formindske frafaldet blandt eleverne. Det vækker inspiration hos konferencens øvrige deltagere, der har lignende udfordringer. I sit arbejde har Ulla Sørensen brugt en metode, der kaldes indsatsteori. Teorien opstiller en række aktiviteter og indikatorer, der kan forklare, hvorfor skolens frafald ser ud, som det gør.

Indsatsteorier i praksis

Der er mange grunde til, at eleverne dropper ud af deres uddannelse. En af dem er elevernes tilhørsforhold til skolen. På Roskilde Handelsskole tog de fat i den konkrete problemstilling og skabte to typer af aktiviteter, som skulle fastholde de unge.

”For det første sørger vi for at skabe nogle traditioner; blandt andet årsfester og fodboldturneringer. For det andet planlægger vi flere forskellige udlandsrejser, som alle elever har mulighed for at deltage i. Det virker simpelt, men begge forhold gør, at vi knytter eleverne sammen socialt på tværs af alder og årgange. Det giver dem motivation til at fortsætte på uddannelsen,” forklarede Ulla Sørensen.

Uddannelseschefen er dog bekymret for næste års frafald.

”Men fordelen ved at arbejde med de her indsatsteorier er, at det nu er tydeligt for os på skolen, hvad vi arbejder med, og hvordan vi kommer videre derfra.”

Effektiv værktøjskasse

Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015. Det er en udfordring for landets erhvervsskoler, der alle oplever et større eller mindre frafald blandt eleverne.

”Der udføres et godt stykke arbejde på erhvervsskolerne. Der er nu et mere målrettet fokus på at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne. Med handlingsplanerne har vi fået en bedre metode til at kvalificere arbejdet med frafald, og bestyrelserne har samtidig fået større indsigt i skolens udfordringer. Handlingsplaner for øget gennemførelse som koncept virker. Udfordringen er nu at få det til at virke endnu bedre,” sagde afdelingschef Søren Hansen fra Undervisningsministeriet.

Konferencen i fakta

  • Undervisningsministeriet har siden 2008 årligt holdt en konference for ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, der til dagligt arbejder med problemstillingen om øget gennemførelse.
  • Hensigten med konferencen er at udbrede og drøfte skolernes arbejde med metoder og initiativer til at øge gennemførelsen blandt erhvervsskoleeleverne.
  • I år handlede konferencen især om brugen af indsatsteori i praksis.

 

Kontakt

Sofie Amalie Rasmussen
Journalistpraktikant
soras1@uvm.dk
Tlf. 3395 4835

Kontakt

Gunvor Krarup Vedstesen
Chefkonsulent
guved2@uvm.dk
Tlf. 3392 5702

Kontakt

Mads-Peter Jannings
Fuldmægtig
majan1@uvm.dk
Tlf. 3392 5675

Læs mere