Søværnets Operative Kommando

TRITON på ubådsjagt

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2011 08:55 CET

Til dagligt udfører TRITON traditionelle kystvagt opgaver i farvandene omkring Færøerne, men i perioden 7. -18. februar var situationen en helt anden.

NORTHLAND og SOUTHLAND var endnu engang røget i totterne på hinanden og TRITON måtte drage i krig. Denne gang i det kystnære farvand ud for Bergen i Norge.

Der var gudskelov tale om en øvelse, med hovedvægten på ubådskrigsførelse og bekæmpelse af ubåde. Både Norge og Holland har fastholdt deres ubådsvåben og har derfor til stadighed behov for uddannelse af nye ubådschefer. Øvelsen var på denne baggrund præget af massiv norsk og hollandsk deltagelse.

Nordmændene ledede øvelsen fra kystvagtskibet ANDENES og stillede med to af deres nye fregatter af FRIDTJOF NANSEN-klassen, OTTO SVERDRUP og HELGE INGSTAD. Derudover stillede nordmændene med MPA-fly, redningshelikopter, støtteskibe og hurtiggående stridsbåde. 

Hollænderne var også rigt repræsenteret med de to fregatter, VAN AMSTEL og DIE ZEVEN PROVINCIEN og hjælpeskibet MERCUUR.

Den norske ubåd ULA og den hollandske ubåd DOLFIJN udgjorde modstanden og var platforme for træningen af kommende ubådschefer fra hovedsageligt Norge og Holland, men også andre lande havde chefelever med på kurset.

Generelt var øvelsen opdelt i to faser. Om dagen gennemførte overfladeskibene en slags ubådsløb, hvor 2, 3 eller 4 skibe skulle sejle i faste mønstre hen mod en ubåd, der lå i periskopdybde, det vil sige under overfladen men med periskopet oppe. På denne måde blev de kommende ubådskaptajner trænet i at reagere hurtigt og rigtigt på skibe, der var eller kunne udgøre en potentiel fare for ubåden.
Om natten var scenen sat for de store søslag. NORTHLAND og SOUTHLAND var i konflikt om territorialrettigheder med neutrale nationer på sidelinjen, og skibe, fly og ubåde blev fordelt ud fra forskellige scenarier. 

Øvelserne indeholdt forskellige momenter inden for såvel antiubådskrigsførelse, overfladekrig og luftkrig. I den afsluttende øvelse var det det hele på en gang. Undervejs fik TRITON forskellige roller, og var på et tidspunkt ”for øvelse” udstyret med 8 HARPOON overflade-til-overflade missiler (SSM). 

4 SSM’er blev sendt efter de hollandske fregatter, men retfærdigvis skal det siges, at TRITON selv fik et par stykker retur. I et andet scenarier fik TRITON sænket den norske fregat HELGE INGSTADT med 81 skud fra kanonen. 

Undervejs var der også indlagt flere traditionelle havariøvelse, hvor skibene øvede støtte til hinanden med brandbekæmpelse, lækstopning, førstehjælp m.v. 

Discipliner som TRITON er godt vant med fra mange øvelser med de færøske og islandske kystvagtskibe. I 2 af øvelserne var TRITON målskib for assistancehold fra de norske enheder. 

Vi havde gjort os umage for at skabe et udfordrende miljø f.eks. med udlægning af røg for at simulere brand. 

På det overdækkede fordæk var et større lækstopnings-scenarie sat op, med brandslanger og jernplader, der fik det til at se ud som om vandet fossede ind ad adskillige revner i skibssiden. 

Det hele blev krydret med en mand der simulerede panik og sprang overbord, hvilket var inspireret af lignende udfordringer i tidligere øvelser med BRIMIL og TJALDRID. En norsk redningshelikopter var også med i øvelserne, og der blev trænet hoist fra de norske skibe, også med gaster fra TRITONs besætning.

TRITON fik også muligheden for at træne eget assistancehold på norske ANDENES. TRITON fik en udfordrende opgave med mange brande i maskinrum og casing, adskillige sårede og behov for lækstopning. 

Øvelsen blev afsluttet med en slæbning af ANDENES. TRITON klarede sig godt i øvelsen, men fik også et par værdifulde tips med på vejen og alt i alt en masse gode erfaringsudvekslinger med nordmændene.

I weekenden den 12. og 13, februar var der pause for øvelsen. Alle skibene gik til Bergen, og besætningen på TRITON fik mulighed for at nyde den norske gæstfrihed. 

Der var beercall, fodboldturnering, udflugt til skisportsstederne og en by badet i solskin, hvilket er højst usædvanligt for Bergen. 

TRITON lå på siden af den hollandske fregat VAN AMSTEL, hvilket gav mulighed for mange gode kontakter på tværs af skibene.

Fredag den 18. februar var hele øvelsen slut. TRITON vendte stævnen mod Færøerne og var hjemme godt et døgn senere, lidt trætte men mange oplevelser rigere. Indtrykket er, at vi gjorde en god figur for det danske søværn, og nordmændene udtrykte da også stor tilfredshed med den danske indsats.

http://www.forsvaret.dk/SOK

Pressekontakt
Kenneth Nielsen
89 43 30 20


Søværnets Operative Kommando
Postboks 1483
8220 Brabrand
Danmark