Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Turbo på økologien i Danmark

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2012 11:10 CEST

Fødevareministeren lancerer i dag regeringens økologiske handlingsplan frem mod 2020. Med planen, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Enhedslisten, bliver der sat handling bag regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020. 

Regeringen ser økologi som en hjørnesten i en grøn omstilling af det danske landbrug. 

- Vi vil gerne sætte ekstra turbo på økologien til gavn for vores natur og drikkevand. Derfor fremlægger jeg i dag regeringens økologiske handlingsplan, som skal vise vejen frem mod en fordobling af det økologiske areal i 2020. Men vi skal også have udviklet flere økologiske varer til de danske forbrugere og til eksport, siger fødevareminister Mette Gjerskov, der understreger, at udlandets interesse for danske øko-varer er positivt for beskæftigelsen i Danmark.

Dansk eksport af økologiske fødevarer er tredoblet siden 2006. 

Handlingsplanen indeholder en flerstrenget indsats, der både er rettet mod forbrugerne, forarbejdnings- og detailsektoren samt landmændene. 

Det offentlige går foran 
Opbakningen til økologien skal ikke alene komme gennem tilskud til landmændene og forarbejdningsvirksomhederne. Den skal også komme ved, at flere køber økologernes varer. Det gælder også det offentlige, som bør gå foran. Handlingsplanen markerer dermed et skift i indsatsen for at fremme økologi.

- Det offentlige skal gå foran som et godt eksempel. Derfor vil regeringen fremme økologien i børnehaver og på plejehjem og hospitaler. Initiativet om økologi i de offentlige køkkener er en hjørnesten i handlingsplanen, og vi står på spring for at hjælpe de kommuner og regioner, der vil økologien, siger Mette Gjerskov, der også lægger vægt på, at omstillingen sætter fokus på madspild og bedre måltider.

Regeringen stiller midler og redskaber til rådighed, så de offentlige institutioner kan omstille deres køkkener til minimum 60 pct. økologi. Ansøgningsrunden, hvor der kan søges om tilskud til omstilling til økologi i offentlige køkkener, er netop åbnet. 

Deltagelse i initiativet er frivilligt, og der er allerede stor interesse blandt kommunerne. For nyligt deltog en tredjedel af landets kommuner i informationsmøder om initiativet.

Regeringen har over 2012-13 afsat næsten en halv milliard kroner til udviklings- og innovationsorienterede indsatser inden for økologiområdet. 
 


Aalborg Kommune på vej til at blive økologisk frontløber
Som en af de første kommuner i Jylland har Aalborg taget regeringen på ordet og er på vej til at sætte ambitiøse mål for omstillingen af kommunens køkkener. Dermed står kommunen til at blive en af de økologiske frontløbere i fødevareministerens indsats.

- Jeg har taget fødevareministerens opfordring alvorligt og vil indarbejde 60 procent som målsætning i kommunens nye forslag til Bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages efter sommeren. Det betyder, at jeg vil arbejde for, at alle vores køkkener får 60 % økologi i 2020, siger rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen.

Målsætningen indarbejdes i Aalborg Kommunes forslag til ny Bæredygtighedsstrategi, som i øjeblikket er under udarbejdelse og vedtages efter sommerferien.
 

Yderligere oplysninger:
Katrine Barnkob Lindgreen, Souschef i Fødevareministeriet, tlf 41 93 23 25
 

Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune, tlf: 25 20 19 00

 

Pressekontakt:
Allan Jørgensen, Pressesekretær i Fødevareministeriet
Telefon 20 91 59 01