Wonderful Copenhagen A/S

Turismen er blevet styrket

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2010 09:22 CET

Af Lars Bernhard Jørgensen, administrerende direktør, Wonderful Copenhagen

Private investorer har i flere år vidst, at turismen kan være med til at skabe fremgang. Og der er investeret milliarder i nye hoteller, nye kongrescentre og senest en ny lufthavnsterminal. Men væksten bliver først rigtig mærkbar, hvis det offentlige også spiller med. Derfor er det glædeligt, at politikerne i stigende grad er interesserede i skabe bedre rammer for turismen, så både København og Danmark kan få gavn af turismens globale fremgang. Finanslovsforliget imødekommer en del af branchens udfordringer.

Momslettelsen giver lidt luft
En af de store barrierer for turismen har tidligere været momsen på overnatninger for erhvervslivet. Med det nye finanslovsforlig er der sket en lettelse af momsen på 50 procent, så erhvervslivet får lidt mere luft til at drive forretning. Det er godt. Men det havde været endnu bedre, hvis momsafløftningen var blevet givet fuldt ud, så erhvervet kunne have fået lige konkurrencevilkår med vores nærmeste naboer i Tyskland og Sverige. Konkurrencevilkårene er blevet lidt mindre ulige i forhold til konkurrenterne. Og det er dejligt med et skridt i den rigtige retning.

Staten som partner
En anden glædelig politisk opbakning er vækstpakken og videreførelsen af handlingsplanen for OGM, Offentlig Global Markedsføring. At der også i 2011 og 2012 skal investeres i branding af Danmark og København viser, at politikerne gerne investerer i turismeerhvervet og ved, at vi som destination skal være synlige for at trække besøgende, investeringer og arbejdskraft til os. Planen bakker op om flere initiativer som vi, i Wonderful Copenhagen, har taget.

Vi skal have flere flyruter og kongresser til hovedstaden. Det er porten til Danmark, derfor er det vigtigt at ikke bare virksomhederne, kommune og region bakker op. Staten må også med som partner, hvis det skal lykkes. Det kan ikke kun være en lokal opgave, at understøtte Danmarks forsyning med flyforbindelser, der må staten også være med, da Danmark er et vigtigt knudepunkt for flytrafikken.

Staten skal være med til at give Danmark gode flyforbindelser. Staten skal være med til at tage et ansvar for udviklingen af flyforbindelserne til Danmark og Hovedstaden fra bl.a. de nye markeder. Derfor er det dejligt også her at konstatere en øget opbakning.

Strategi for vækst mod øst
Den positive opbakning til turismen så vi også på Venstres turismekonference på Christiansborg i slutningen af oktober. Her holdt formanden for Wonderful Copenhagens bestyrelse, Michael Metz Mørch, en tale til konferences deltagere under titlen 'Cool Copenhagen'.

Han påpegede bl.a., at indsatsen mod den internationale turisme også skal komme fra nye markeder som f.eks. Kina. Hvis vi bare får 2% af de kinesiske rejsende til Europa, så indebærer vækstprognosen, at vi får 550.000 tusinde kinesiske overnatninger. Det vil gøre Kina til det femte største turismemarked for Danmark.

Derfor har vi, i Wonderful Copenhagen, taget initiativ til at etablere en ruteudviklingsfond, som gennem målrettet markedsføring skal skabe grundlag for flyruter på vigtige markeder. Vores mål er få åbnet otte til 10 nye interkontinentale ruter til København. Alene for turismen giver det en meromsætning på ca. en mia. kr. Alt dette vil gavne både de private investorer, regionen, staten og kommunerne.