Region Nordjylland

Uddannelse højt på den nordjyske dagsorden

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 11:24 CET

Region Nordjylland inviterer for anden gang til Nordjysk Uddannelseskonference, hvor over 200 nordjyske beslutningstagere og fagfolk sætter hinanden stævne d. 30. november og 1. december. Et af hovedtemaerne på konferencen er, hvordan Nordjylland når målsætningerne om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse og 50 % en videregående uddannelse i 2015.

Uddannelsespolitisk topmøde

Uddannelse er kommet højt på den politiske dagsorden både på Christiansborg og så sandelig også i Nordjylland. Uddannelse er nøglen til vækst i Nordjylland. Hvis vi hæver uddannelsesniveauet, øger vi også mulighederne for innovation og vækst, og dermed giver vi Nordjylland noget at leve af i fremtiden.

Nordjysk Uddannelseskonference 2010 bliver skudt i gang den 30. november med et topmøde, hvor otte politikere fra Regionsrådet, de nordjyske kommuner og beskæftigelsesrådet diskuterer en række uddannelsespolitiske spørgsmål:

· Hvordan kan der også i fremtiden tilbydes uddannelse til alle i hele Nordjylland?
· Hvordan kan kompetenceniveauet og produktiviteten øges for Nordjylland i fremtiden?
· Hvilke videregående uddannelser har vi brug for i Nordjylland for at kunne modsvare både det nuværende og det fremtidige kompetencebehov?

Alle spørgsmålene drejer sig om de udfordringer, det er, at få flere unge og voksne til at tage mere uddannelse. Det gælder både ungdoms- og videregående uddannelse.

Positiv udvikling, men også masser at tage fat på

Optaget til de lange videregående uddannelser på Aalborg Universitet og til de korte- og mellemlange videregående uddannelser på UCN er steget i 2010. Andelen af unge, som vi forventer får en ungdomsuddannelse, er steget og er nu den højeste i landet. Det er en udvikling Nordjylland kan være stolte af. Men der er stadig et stykke vej til at nå målene om de 95 % og 50 %.

Nogle af de mere konkret problemstillinger er:

· Unge med uddannelsesfremmed baggrund 
Uddannelseskultur og mønsterbrydning er vigtige for at få flere unge til at tage uddannelse. Men det er vanskeligt at ændre holdningen til uddannelse i en familie eller et område, hvor der er andre traditioner. På hvilken måde kan man fremme mønsterbrydning?

· Kønsforskelle 
Alle analyser og prognoser viser, at pigerne er godt repræsenteret i det danske uddannelsessystem. Det gælder både ungdoms- og videregående uddannelser. Det ser markant anderledes ud for drengene, som ”sakker” bagud begge steder. Hvordan kan man motivere flere drenge til at tage uddannelse?

· Geografiske forskelle 
Andelen af unge som får en uddannelse er markant større i de dele af regionen, hvor uddannelse er tilgængelig. Der er således stor forskel på uddannelsesniveauet i kommunerne i Nordjylland, hvilket kan have negative konsekvenser for rekrutteringen til arbejdsmarkedet for visse professioner. På hvilken måde kan man gøre uddannelse tilgængelig for alle nordjyder?

Det er nogle store og alvorlige udfordringer, som ikke bare lige kan løses. Det kræver fælles initiativer om nye veje og nye samarbejdsformer mellem institutioner og sektorer i Nordjylland.

Stor opbakning til konferencen

- Der er ingen tvivl om, at uddannelse er et vigtigt tema. Det kan vi klart se på den store opbakning, vi i Region Nordjylland har fået til den her konference. Vi har fået rigtig mange beslutningstagere til at komme, og det er nødvendigt, når vi bagefter skal stå sammen om at løfte beslutningerne og føre dem ud i livet. Jeg overbevist om, at vi får et par spændende dage med engagerede deltagere, og jeg glæder mig til at arbejde videre med konferencens resultater efterfølgende, siger formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling, Ole B. Sørensen (V).

Pressen er velkommen til at deltage på konferencen. Region Nordjylland kan formidle kontakt til relevante interviewpersoner. Konferencen er den 30. november og 1. december på Hvide Hus i Aalborg.

Se konferenceprogram

Se analysen ”De unges vej gennem uddannelsessystemet”. Det er baggrund og tal for flere af konferencens emner.


Yderligere information

  • Kontaktperson:
  • Regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen
  • Tlf. 40 54 56 44