Danmarks Vækstråd

Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark

Pressemeddelelse   •   Sep 06, 2010 08:50 CEST

Danmarks Vækstråd byder regeringens udspil til Danmark i Balance velkomment - men så gerne, at regeringen gik videre.

Danmarks Vækstråd mener, at de danske udkantsområder skal have mulighed for at omforme tabte arbejdspladser med udgangspunkt i de eksisterende og potentielle lokale styrkepositioner.

Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark. I den sammenhæng kan særligt grøn vækst samt turisme og oplevelseserhverv bidrage til væksten i udkantsområderne.

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd, udtaler:

Det er vigtigt, at væksten kommer tilbage i Danmarks Udkantsområder. Vejen frem er bedre uddannelse og mere erhvervsudvikling. Men også en mere konkurrencedygtig skatte- og afgiftsstruktur så vi gerne.

Udkantsområderne i Danmark står over for en række udfordringer, der skal imødegås, hvis vi skal stå stærkt i den globale konkurrence og fastholde og udbygge velstanden de kommende år. Det gælder både på kort og på langt sigt. Danmarks Vækstråd vil derfor opfordre til, at regeringens regionalpolitiske udspil omsættes til konkret handling med en volumen, som giver gennemslagskraft derude - så vi får Danmark i balance.

Danmarks Vækstråd udtalelse er offentliggjort på

www.danmarksvaekstraad.dk

Kontakt:

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, tlf. 2960 6071

3. september 2010

SEKRETARIATET FOR DANMARKS VÆKSTRÅD

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K