Statens Museum for Kunst

Udstillinger i 2012 på Statens Museum for Kunst

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2011 17:42 CET

Matisse, Hammershøi, tysk avantgarde og sidste etape af museets nye og omfattende præsentationer af samlingerne. Læs om næste års udstillinger på Statens Museum for Kunst.

NYTÅRSKUR
Traditionen tro inviterer Statens Museum for Kunst til nytårskur, hvor museets direktør, Karsten Ohrt, sammen med museets inspektører præsenterer næste års udstillinger. Det sker søndag den 22. januar kl. 14-17. Gratis adgang.

2012 PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST

HAMMERSHØI OG EUROPA
4. februar – 20. maj 2012 / Entré: 95 kr.
Vilhelm Hammershøi skildres oftest som en absolut ener i dansk kunst. En kunstner, der gik egne veje og trak maleriets traditionelle motiver ind i den moderne verden. Samtidig betragtes han jævnligt som en kunstner, der med en vis distance til sin tid hverken interesserede sig for eller lod sig inspirere af sin samtids kunst. Men Hammershøi var ikke alene i verden, og forårets store særudstilling anskuer ham gennem en helt ny optik. Udover at samle en lang række af hans hovedværker bringer udstillingen ham også i med- og modspil med samtidige europæiske kolleger – kunstnere som bl.a. James McNeill Whistler, Eugène Carrière, Henri Fantin-Latour, Paul Gauguin og Fernand Khnopff, som på hver deres måde delte Hammershøis særegne behandling af temaer som ensomhed, isolation og fremmedgørelse. 90 værker indgår i udstillingen, som efterfølgende vises på Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung i München.

DANSK OG INTERNATIONAL KUNST EFTER 1900
Fra 30. marts 2012 / Gratis 
Kunsten i det 20. århundrede og den allernyeste samtidskunst indtager udstillingssalene i museets hvide tilbygning. Det er en alsidig præsentation af hovedstrømningerne i dansk kunst, der levner plads til store enegængere og kollektive bevægelser, og som fra Noldes ekspressive malerier til Robert Smithsons minimalistiske milepæle leverer vægtige nedslag i den nyere internationale kunsts historie. Den nye samlingspræsentation udgør tredje og sidste etape af den gennemgribende revitalisering af samlingerne på Statens Museum for Kunst. I 2011 åbnede ”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900”, ”Fransk Kunst 1900-30” og ”Europæisk Kunst 1300-1800”.

TYSKE VERDENSBILLEDER 1890-1930 – FRA KOLLWITZ TIL NOLDE
Den Kongelige Kobberstiksamling
20. april – 12. august 2012 / Entré: 55 kr.
At forny kunsten! Det var ambitionen for den europæiske avantgarde. Kunstnerne ville have nye svar på spørgsmålet: Hvad er sand kunst? I Tyskland flettede spørgsmålet sig ind i forsøget på at finde en national identitet. Udstillingen, som samler en række værker af kunstnere som Kandinsky, Klee, Kirchner, Dix og Grosz, tegner konturerne af et hæsblæsende og mangfoldigt kapitel i den tyske kunsts historie med grafik, akvareller og tegninger fra Kobberstiksamlingen.

GENNEMLYST – PÅ SPORET AF BOSCH OG BRUEGEL 
4. maj – 21. oktober 2012 / Gratis
En udstilling, der dykker under huden på fire næsten identiske nederlandske malerier fra 1500-tallet og gransker deres hemmeligheder. Gennem naturvidenskabelige undersøgelser og kunsthistoriske analyser kigger udstillingen kunstnerne i kortene og tegner et billede af en tid, hvor kunstnere på påfaldende vis inspirerede og kopierede hinanden. Malerierne peger på kunstnere som Bruegel og Bosch som ophavsmænd til motiverne. Er der tale om værkstedsarbejder? Hvilket maleri er originalen, og hvilke er kopier? Udstillingen er blevet til på baggrund af et samarbejde med Kadriorg Art Museum i Tallinn, Glasgow Museums og University of Glasgow samt Statens Museum for Kunst.

EMILY WARDILL
x-rummet
11. maj – 16. september 2012 / Gratis
En kærlighedshistorie, der undersøger typer af intelligens og mulige forbindelser mellem hjernen og internettet. Oplev den britiske og internationalt anerkendte kunstner Emily Wardill (f. 1977) for første gang i Danmark med kunstnerens videoinstallation i x-rummet.

HENRI MATISSE
14. juli – 28. oktober 2012 / Entré: 95 kr.
En af de største mestre i det 20. århundredes kunst foldes ud i en ny og stor udstilling, der på enestående vis samler en række af Matisses mesterværker fra hele verden. På baggrund af ny forskning lægger udstillingen et nyt kapitel til den franske mestermaler ved skarpt at fokusere på den kunstneriske proces. Gennem hele sit liv fastholdt Matisse en søgende tilgang til sin kunst og blev ved med at afprøve og udfordre sit eget udtryk. Udstillingen går tæt på Matisses undersøgelsesmetode. Et særligt fokus rettes mod kunstnerens gentagelse af samme motiv, mens han systematisk varierede farver og udtryksformer. Gentagelse og variation er fundamentale træk, der kan bidrage til en ny forståelse af, hvad der var afgørende for Matisse gennem hans liv og værk. Udstillingen er organiseret af Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou i Paris, The Metropolitan Museum of Art i New York og Statens Museum for Kunst.

[DETALJER] 
Den Kongelige Kobberstiksamling
12. oktober 2012 – 20. januar 2013 / Entré: 55 kr.
”Djævlen gemmer sig i detaljen”, siger man på engelsk. En stor del af Kobberstiksamlingens værker viser, at kunstnerne vedvarende har været optaget af detaljer, enten som dele af malerier eller som dele af grafiske værker. Udstillingen viser betydningen af det tilsyneladende ubetydelige og udfordrer os til at korrigere vores fokus på helheden og de store linjer.

x-rummet 
2. november 2012 – 1. april 2013 / Gratis
Efterårets kunstner i x-rummet offentliggøres på www.smk.dk til foråret.

Liv & Døden / Udstilling for børn
Frem til efteråret 2012 / Gratis 
Kunsten kan give nye betydninger at forstå verden igennem – med kunst, der skaber rum for både store og små tanker om livet og døden. Udstillingen henvender sig primært til børn i alderen 6-12 år og er blevet til i samarbejde med børn, psykologer og lærere.


For yderligere oplysninger og pressefotos:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
jakob.fibiger@smk.dk