Erhvervs- og Vækstministeriet

Udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2010 09:27 CEST

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i dag offentliggjort en halvårlig redegørelse om udviklingen i danske kreditmuligheder.

Redegørelsen viser, at kredit-forholdene fortsat er stramme, men at der er tegn på bedring med tiltagende udlånsvækst og lavere udlånsrenter. Der er dog også fortsat indikationer på, at en del små og mellemstore virksomheder har vanskeligt ved at finde finansiering. Regeringen har netop sammen med DF og LA besluttet, at Erhvervspakken forlænges til 2011.

Regeringen har endvidere taget initiativ til at indgå en aftale med pensionssektoren, herunder ATP og LD, om sammen med staten at stille fx. 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Redegørelsen er den anden i rækken af halvårlige redegørelser, som Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejder i forbindelse med loven om finansiel stabilitet.

Link til redegørelsen her

 

Pressesekretær 
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
tlf. 40 18 43 46