KPMG Danmark A/S

Uforudsigelige skatteforandringer udfordrer virksomheder

Pressemeddelelse   •   Okt 18, 2010 12:36 CEST

En stor international undersøgelse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser, at de økonomiske realiteter vil få regeringer til at forhøje moms og andre afgifter. 2009 var første gang i 13 år, at den gennemsnitlige selskabsskat i Europa ikke blev sat ned. Ser man globalt på det, er selskabsskatten i år forblevet stort set uændret.

"Men de tal vil nok ændre sig, og vi må være forberedte på større udsving i skattesatserne i 2011, og virksomhederne skal være opmærksomme på, at der kan være ændringer på vej. Især på moms og afgiftsområdet. Vi oplever desuden en større aggressivitet fra skattemyndighederne, og skattereglerne udvikler sig stadig mere uforudsigeligt. Både nationalt og internationalt. Det betyder, at virksomheder, der er til stede i flere lande, hele tiden skal være opmærksomme på diverse nye initiativer fra skattemyndighederne i de pågældende lande," siger leder af skatteafdelingen i KPMG, Søren Sønderholm.

Ifølge ham gælder det både selskabsskatten og hele afgiftsområdet, da regeringerne rundt om skal have finansieret diverse vækstpakker og udlandsgæld. Undersøgelsen indikerer således, at de indirekte skatter som moms og afgifter vil stige, mens selskabsskatterne vil fortætte med at falde. En debat der også florerer i Danmark.

"Myndighederne rundt om i de forskellige lande, og det gælder også Danmark, bliver nødt til at overveje, hvordan de får de tabte indtægter igen. Samtidig bliver man jo også nødt til at være konkurrencedygtig, hvis man skal tiltrække virksomheder og deres ansatte, som jo lægger mange skattekroner i statskasserne. Derfor ser vi for tiden et markant skifte hen imod de indirekte skatter, som sikrer et højt og stabilt skatteprovenu. Også i krisetider," lyder det fra Søren Sønderholm.

Han vurderer, at interessen for moms og afgifter vil vinde frem i mange lande rundt om i verden i de kommende år, og derfor også vil blive en stadig større udfordring for de globale virksomheder.

"Derfor vil vi i højere grad også se virksomhederne tage hensyn til hvilken skattelovgivning, der er i de forskellige lande, og det vil have stor indflydelse på, hvor de beslutter sig for at investere deres penge. Virksomhederne vil have klare, enkle og gennemskuelige regler. Samtidig skal der være en vis forudsigelighed hos myndighederne, så det nytter ikke, hvis reglerne ofte ændres med dertil følgende øget bureaukrati. Og kan man ikke tilbyde det, bliver man valgt fra. Det gælder også Danmark," siger Søren Sønderholm.

Kontakt

Søren Sønderholm
Leder af skatteafdelingen i KPMG
Telefon 38183318
soerensoenderholm@kpmg.dk

Læs undersøgelsen her