Nordic School of Public Health NHV

Ulighed koster liv

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 09:09 CET

Personer med psykisk sygdom i Danmark, Finland og Sverige har en meget kortere forventet levetid end den øvrige befolkning. Kvinder med psykiske sygdomme har en 15 år, og mænd en 20 år kortere levetid. Det viser forskere ved NHV, som i dag præsenterer sine resultater på et seminar i København indenfor rammen af Nordisk Ministerråds handlingsplan for psykisk sundhed.

Problemet findes i udtalt grad i alle tre lande. Mange af dødsfaldene ville kunne forebygges. Forskellen i forhold til personer uden psykiske sygdomme forklares først og fremmest af, at dødeligheden på grund af sygdom er to til tre gange højere end forventet.
Personer med psykiske sygdomme har også en kraftigt øget risiko for at dø på grund af selvmord, vold eller ulykker, rapporterer NHVs forskergruppe: professor Mika Gissler, professor Merete Nordentoft, doktor Thomas Munk Laursen, professor Kristian Wahlbeck og doktor Jeanette Westman. 
Der findes flere årsager til overdødeligheden. Fysisk sygdom havner ofte i skyggen af de psykiske symptomer og overses derfor at sundhedspersonalet.
– Stigmatisering og diskrimination kan både hindre personer med psykiske funktionshindringer og sygdomme i at søge hjælp og være årsag til ulighed i behandlingen i sundhedsvæsenet, siger Kristian Wahlbeck fra Institutet för Hälsa och Välfärd i Finland. 

Står udenfor samfundet
Fattigdom, isolering og at stå udenfor samfundet vanskeliggør tilgangen til behandling. Samtidig er behovet for behandling stort hos denne udsatte gruppe, hvor livsstilssygdomme som følge af rygning, mangel på motion og andre risikofaktorer forekommer hyppigere end i den almene befolkning.   
Forskerne ser løsninger i en målrettet sundhedsfremmende indsats. Personer med psykiske funktionshindringer og sygdomme bør desuden få forbedret tilgang til behandling. Forebyggelse af selvmord og vold må intensiveres. 
NHV har ansvaret for at udarbejde en handlingsplan for psykisk sundhed på opdrag af Nordisk Ministerråd. Projektet omkring forventet levetid for personer med psykiske problemer er udarbejdet indenfor rammen af denne handlingsplan. Udviklingen af den psykiatriske behandling vil være et af de prioriterede sundhedsområder under det finske formandskab i Nordisk Ministerråd år 2011.

NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed.
Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus. Navnet på svensk: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; engelsk: Nordic School of Public Health