KPMG Danmark A/S

Ulovligt at aldersdiskriminere unge

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2010 08:47 CET

"Du er den yngste og har den korteste anciennitet. Derfor er du fyret."  Sådan må en opsigelse ikke være begrundet.

Sagen handlede om et flyselskab, som pga. nedskæringer var nødsaget til at opsige en række piloter. Og her valgte man, grundet en speciel overenskomst, at fyre de yngste og dem med kortest anciennitet. Det fik de fyrede piloter til at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet, da de følte sig diskriminerede. På den anden side mente flyselskabet, at opsigelserne var lovlige, da de jo bundede i den kollektive overenskomst. Piloterne har imidlertid fået medhold, og flyselskabet dømt til at betale en godtgørelse på 525.000 kr.

"Selvom medarbejdere og selskab har lavet en aftale om, at det er de yngste og dem med mindst erfaring der ryger, hvis en virksomhed er nødsaget til at skære ned i bemandingen, så viser sagen, at det alligevel vil være ulovlig aldersdiskrimination. Derfor bør virksomhederne være meget opmærksomme på de regler, der er på området, hvis man kommer ud i en situation, hvor en fyringsrunde er nødvendig. Og da det er gratis for medarbejderne at rejse disse sager ved Ligebehandlingsnævnet, er der stor sandsynlighed for at de gør de, hvis de føler sig uretmæssigt fyret," siger leder af arbejds- og ansættelsesret i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, Julie Gerdes.

Ligebehandlingsnævnet behandler praktisk talt alle former for diskrimination på arbejdsmarkedet: Køn, race, etnicitet, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap med mere. Og der kommer flere og flere af slagsen.

"Vi oplever et stigende antal sager, hvor også yngre medarbejdere eller jobansøgere føler sig diskriminerede på grund af deres alder. De har måske ikke så meget erfaring eller anciennitet, men at fravælge dem alene på grund af deres alder er ikke lovligt, og her kan man som virksomhed virkelig brænde fingrene, hvis ikke man kender reglerne," siger Julie Gerdes.

Kontakt

Julie Gerdes
Leder at arbejds- og ansættelsesret
Telefon 38 18 34 03
Juliegerdes@kpmg.dk