Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ulovligt fiskeri afsløret i forbudt område i Kattegat

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 11:05 CEST

For at beskytte torsken har de svenske og danske myndigheder helt forbudt fiskeri i et område af Kattegat. Men både svensk og dansk kontrol har konstateret ulovligheder og derfor er kontrollen intensiveret i området. ”Åbenbart har vi talt for døve ører, når en fisker nu igen overtræder det klare forbud mod at fiske i området i Kattegat. Fiskeriforbuddet er indført for at beskytte torsken. Jeg har besluttet at anmode Fiskeridirektoratet om at inddrage fiskeritilladelsen for det pågældende fartøj i en måned. Kontrolskibet har konstateret en klar overtrædelse, og ingen kan være i tvivl om, at den er grov”, siger fødevareminister Henrik Høegh. Fiskeriloven giver mulighed for denne sanktion, og den benyttes også i andre fiskerier i forhold til klare overtrædelser, hvor det også er af betydning, at fartøjet ophører med en aktivitet, som er grov eller gentagen og til skade for fiskebestandene. Det er i de sidste måneder klart tilkendegivet, at hvis ulovlighederne fortsatte, kunne det føre til alvorligere sanktioner. Det pågældende fartøj må derfor ligge til kaj i en periode og går glip af sine indtjeningsmuligheder. Den mængde fisk, som fartøjet har ret til at fange i den pågældende periode, inddrages også.

Yderligere oplysninger:Mik Jensen, kontrolchef, Fiskeridirektoratet: 20 41 41 42

Pressekontakt.Nicolai Schacke, pressesekretær, 33 92 42 83 / 20 91 59 01