Det Kriminalpræventive Råd

Undersøgelse af 6.000 børns livsforløb

Pressemeddelelse   •   Maj 06, 2014 21:00 CEST

Hvad har indflydelse på, om børn og unge tager vejen uden om kriminalitet, og hvad kan betyde starten på en kriminel løbebane? Det har DKR bedt SFI om at undersøge.

Der findes ikke meget dansk forskning om, hvad der gør børn og unge robuste i forhold til ungdomskriminalitet og hvad der udløser en kriminel karriere. Nu igangsætter DKR sammen med SFI en undersøgelse af, hvilke begivenheder i barndommen, der kan føre til ungdomskriminalitet og hvilke, der kan modvirke det.

DKR har bedt forskere fra SFI om at undersøge, hvilke faktorer der gør, at unge, som ellers er i stor risiko, ikke ender i en kriminel løbebane, og hvilke oplevelser i barndommen, der øger sandsynligheden for kriminalitet. Undersøgelsen bygger på SFI’s børneforløbsundersøgelse, hvor 6.000 børn bl.a. har besvaret spørgsmål om kriminalitet og trivsel.

Hvad leder uden om kriminalitet?

”Denne undersøgelse kan bidrage med unik viden om hvad der kendetegner de tidlige barndomsår for de unge, der starter en kriminel løbebane og ikke mindst de unge, der på klarer sig på trods af udsathed. Det er viden, der kan bruges til at sætte ind tidligt", siger Rannva Møller Thomsen, analytiker i DKR.

Undersøgelsen vil give helt unik viden til den eksisterende viden om risikofaktorer og vil ikke mindst kunne give nogle bud på, hvordan man kan forebygge ungdomskriminaliteten bedre.

Undersøgelsen strækker sig over fem måneder og forventes færdig i december 2014.

Det Kriminalpræventive Råd arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.