Rigshospitalet

Undersøgelser af sædkvalitet på Rigshospitalet

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2011 07:35 CEST

Sundhedsstyrelsen fortolker Rigshospitalets undersøgelse af sædkvaliteten hos unge danske mænd anderledes og i modstrid med de ansvarlige lægers egne fortolkninger.

Rigshospitalet har siden 1996 undersøgt sædkvaliteten hos unge danske mænd. Sundhedsstyrelsen har for nylig på sin hjemmeside offentliggjort sin fortolkning af undersøgelsen og konkluderet, at sædkvaliteten er normal hos 90% af danske mænd. Dette er i modstrid med den fortolkning, som Rigshospitalets læger har foretaget af deres selvsamme data. 

Her skal kort redegøres for nogle forhold, som synes at have betydning for de forskellige udmeldinger:

En af årsagerne til uenigheden om fortolkningen synes at være en forskellig opfattelse af begrebet ”normalitet”. Sundhedsstyrelsen antager, at det som findes hos 95% af en befolkning, der jo også rummer ufrugtbare mænd, er ”normalt”. Det normale vil på den måde kunne ændre sig, hvis sundhedstilstanden i en befolkning ændres. Som eksempel kan nævnes, at såfremt normalområdet for vægt og BMI var baseret på den danske befolkning i 2011, ville overvægt og fedme opfattes som normalt, hvilket naturligvis, set fra et lægefagligt synspunkt, ikke giver god mening. 

Ikke sort-hvidt billede
Rigshospitalet definerer normal sædkvalitet i forhold til en mands evne til at få børn undfanget ved naturligt seksuelt samliv. Her er billedet ikke sort-hvidt. Hos nogle mænd er sædkvaliteten så dårlig, at de  vil have behov for hjælp fra en fertilitetsklinik for at blive fædre. Hos andre er sædkvaliteten rigtig god. Imellem disse yderpoler  er der imidlertid en stor gruppe af mænd, hvis sædkvalitet i varierende grad kan være forringet. Allerede når koncentrationen af sædceller er under 40 millioner pr. milliliter (mio/ml), aftager chancen for at opnå graviditet ved naturligt samliv, især hvis den kvindelige partner også har nedsat frugtbarhed. Desværre har mere end 40%  af de danske mænd en koncentration af sædceller under de optimale 40 mio./ml ,og hos ca. 15% af de undersøgte mænd var sædkvaliteten nedsat så meget, at man kan frygte de vil have behov for hjælp fra fertilitetslæger for at blive fædre.

Normale sædceller en vigtig faktor
En mands frugtbarhedschancer afhænger ikke kun af koncentrationen af sædceller. Cellernes bevægelighed og antal normalt dannede sædceller er mindst lige så afgørende. Fra udenlandske undersøgelser vides, at frugtbarhedschancen aftager, når en mand har under 9% normale sædceller. Dette er tilfældet for mere end halvdelen af de unge danske mænd. Dette forhold er stærkt bekymrende, men synes ikke medtaget i Sundhedsstyrelsens overvejelser. 
I standardiserede undersøgelser af sædkvaliteten blandt unge mænd fra andre lande i Europa placerer danske mænd sig i den laveste gruppe, hvilket igen sætter spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens konklusion. 

Sædkvaliteten er vedvarende lav
Sundhedsstyrelsen konkluderer også, at der generelt ikke er noget problem med sædkvaliteten hos danske mænd, fordi den ikke har ændret sig over de seneste 15 år. Det er bestemt positivt, at der ikke er set noget koncentrationsfald over de sidste 15 år, men desværre er den på et bekymrende og vedvarende lavt niveau. Der har heller ikke over de seneste 10-15 år været en signifikant ændring i forekomsten af testikelkræft i Dan-mark, men det er alligevel et vigtigt sundhedsproblem, at Danmark fortsat har en af de højeste forekomster af testikelkræft i verden. Dette forhold skal ses i sammenhæng med, at testikelkræft er særlig hyppig hos mænd med dårlig sædkvalitet.

Fortsat brug for forskning
Rigshospitalets baggrund for at gennemføre sædundersøgelser er et klinisk engagement og ønske om at finde årsager til den lave sædkvalitet for bedre at kunne forebygge problemet i fremtiden. Rigtig mange mænd undersøges pga. dårlig sædkvalitet, og ofte viser det sig, at kunstig befrugtning er eneste udvej, for at mændene kan blive fædre. Ikke alle par kan dog hjælpes af fertilitetslæger. Det bekymrer os, at vi år efter år fortsat kan konstatere, at mange unge mænd har nedsat sædkvalitet til trods for mange tiltag for at bedre folkesundheden generelt.


Kilde: Klinik for Vækst og Reproduktion ved professor og klinikchef Anders Juul, juni 2011