Vejle Kommune

Undervisningsminister til Vejle for at høre om skoleudvikling

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 09:44 CET

Vejle Kommune er i gang med at nytænke folkeskolen med forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På” og skoleudviklingsprojektet ”Skolen i Bevægelse”. 

Det skal undervisningsminister Tina Nedergaard høre mere om, når hun mandag 21. februar kommer på besøg i Vejle. 

Først var der Plan B og TV2 udsendelsen ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” om Gauerslund Skole i Vejle Kommune. De blev i 2009 fulgt op at forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På”, hvor alle 35 skoler i Vejle Kommuner har været omdannet til ét stort forsøgscenter fulgt af forskerne. Hver skole fik ressourcer til på hver sin måde at udvikle både faglighed og trivsel blandt elever, pædagoger og lærere. 

Forskningsprojektet nærmer sig nu sin afslutning, og resultaterne præsenteres på en Skolerigsdag 2. april. De mange projekter og gode erfaringer arbejdes der videre med i skoleudviklingsprojektet ”Skolen i Bevægelse” – et ambitiøst og stort anlagt innovationsforløb, som skal nytænke og reformere organisation, pædagogik, læringsprocesser, læringsrum mv. på folkeskolerne i Vejle Kommune. 

Besøg på Egtved Skole
Første stop på undervisningsministerens tur bliver Egtved Skole. Her har lærerne arbejdet med relationskompetencer som led i forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På”. 

Det går kort fortalt ud på at blive bedre til at optræde konstruktivt og anerkendende over for især eleverne, men også forældre og kolleger. I stedet for at fokusere på det, der ikke fungerer, skal lærerne trække de gode ting frem. Det skaber bedre trivsel, og eleverne lærer bedre, når de har det godt. 

Lærerne er bl.a. blevet optaget på video, og så skulle de bagefter sammen med deres team udpege ”de gyldne øjeblikke” på videoen, hvor de behandlede klassen og de enkelte elever helt rigtigt. 
Projektet er blevet fulgt af forskerne Hans Henrik Knoop og Anne Kirketerp fra Universe Research Lab.

Skoleleder Villy Raahauge vil fortælle ministeren om de gode resultater, skolen har opnået med de nye undervisningsmetoder, og hvordan skolen arbejder videre med de gode erfaringer i den nye udviklingsproces ”Skolen i Bevægelse”. 

Her har elever, forældre, lærere, pædagoger og andre skolefolk bl.a. deltaget i en række 3-dages camps på tværs af skolerne under overskriften: Hvis skolen ikke fandtes … hvordan ville du så opfinde den? De mange ideer og prototyper, der i øvrigt kan ses i Projektets Hus i Spinderihallerne, arbejdes der nu videre med.

Besøg hos 10. klasse 
Ministeren skal også besøge 10. klasse på Ungdomscenter Vejle. Besøget har fokus på, hvordan det kan lykkes at få endnu flere unge til at tage en ungdomsuddannelse ved at sikre større faglighed og trivsel i 10. klasse. Skolen har f.eks. meget stor fokus på introperioden, hvor man hvert år skal genskabe en fælles skole- og holdkultur med gode venskaber, tryghed og tillid. To elever fortæller ministeren, hvad 10. klasse har betydet for dem. 

Besøget i Vejle slutter med et møde med Dan Skjerning, formand for Børne- og Familieudvalget, Claus Svold, børne- og ungedirektør, og Anette Jensen, skolechef. 

Kontaktperson:
Skolechef Anette Jensen, tlf. 21 20 14 02 
Vejle Kommune er i gang med at nytænke folkeskolen med forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På” og skoleudviklingsprojektet ”Skolen i Bevægelse”. 

Det skal undervisningsminister Tina Nedergaard høre mere om, når hun mandag 21. februar kommer på besøg i Vejle. 

Først var der Plan B og TV2 udsendelsen ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” om Gauerslund Skole i Vejle Kommune. De blev i 2009 fulgt op at forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På”, hvor alle 35 skoler i Vejle Kommuner har været omdannet til ét stort forsøgscenter fulgt af forskerne. Hver skole fik ressourcer til på hver sin måde at udvikle både faglighed og trivsel blandt elever, pædagoger og lærere. 

Forskningsprojektet nærmer sig nu sin afslutning, og resultaterne præsenteres på en Skolerigsdag 2. april. De mange projekter og gode erfaringer arbejdes der videre med i skoleudviklingsprojektet ”Skolen i Bevægelse” – et ambitiøst og stort anlagt innovationsforløb, som skal nytænke og reformere organisation, pædagogik, læringsprocesser, læringsrum mv. på folkeskolerne i Vejle Kommune. 

Besøg på Egtved Skole
Første stop på undervisningsministerens tur bliver Egtved Skole. Her har lærerne arbejdet med relationskompetencer som led i forskningsprojektet ”Mange Måder At Lære På”. 

Det går kort fortalt ud på at blive bedre til at optræde konstruktivt og anerkendende over for især eleverne, men også forældre og kolleger. I stedet for at fokusere på det, der ikke fungerer, skal lærerne trække de gode ting frem. Det skaber bedre trivsel, og eleverne lærer bedre, når de har det godt. 

Lærerne er bl.a. blevet optaget på video, og så skulle de bagefter sammen med deres team udpege ”de gyldne øjeblikke” på videoen, hvor de behandlede klassen og de enkelte elever helt rigtigt. 
Projektet er blevet fulgt af forskerne Hans Henrik Knoop og Anne Kirketerp fra Universe Research Lab.

Skoleleder Villy Raahauge vil fortælle ministeren om de gode resultater, skolen har opnået med de nye undervisningsmetoder, og hvordan skolen arbejder videre med de gode erfaringer i den nye udviklingsproces ”Skolen i Bevægelse”. 

Her har elever, forældre, lærere, pædagoger og andre skolefolk bl.a. deltaget i en række 3-dages camps på tværs af skolerne under overskriften: Hvis skolen ikke fandtes … hvordan ville du så opfinde den? De mange ideer og prototyper, der i øvrigt kan ses i Projektets Hus i Spinderihallerne, arbejdes der nu videre med.

Besøg hos 10. klasse 
Ministeren skal også besøge 10. klasse på Ungdomscenter Vejle. Besøget har fokus på, hvordan det kan lykkes at få endnu flere unge til at tage en ungdomsuddannelse ved at sikre større faglighed og trivsel i 10. klasse. Skolen har f.eks. meget stor fokus på introperioden, hvor man hvert år skal genskabe en fælles skole- og holdkultur med gode venskaber, tryghed og tillid. To elever fortæller ministeren, hvad 10. klasse har betydet for dem. 

Besøget i Vejle slutter med et møde med Dan Skjerning, formand for Børne- og Familieudvalget, Claus Svold, børne- og ungedirektør, og Anette Jensen, skolechef. 

Kontaktperson:
Skolechef Anette Jensen, tlf. 21 20 14 02