Statens Byggeforskningsinstitut

Undgå problemer med radon i nybyggeri

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 12:41 CET

Det nye Bygningsreglementet 2010 stiller et målbart krav til det maksimale radonindhold i nye bygningers indeluft. Fremover vil det være sådan, at hvis man har købt et nyopført hus, hvor det viser sig, at der er for meget radon i indeluften, så kan man kræve, at leverandøren bringer huset i overensstemmelse med bygningsreglementets krav. Og det kan blive en kostbar affære for leverandøren.

For at forebygge denne situation har SBi netop udgivet to anvisninger om radon. Anvisningerne viser, hvordan man med enkle byggetekniske forholdsregler kan undgå radon i nye bygninger, samt hvordan man måler radonindholdet i indeluften.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som ved indånding er skadelig for menneskers sundhed. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er årsag til 9 % af de nye lungekræfttilfælde, vi har i Danmark hvert år. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er lungekræft en af de hyppigste kræftformer, vi har, med over 4000 nye tilfælde om året. Verdenssundhedsorganisationen WHO anser radon som den næstvigtigste årsag til lungekræft i mange lande. Rygning anses fortsat som den vigtigste. Derfor anbefaler WHO, at man reducerer radioaktivitet fra naturlige kilder i bygningers indeluft. Anbefalingerne er indarbejdet i Bygningsreglement 2010.

I nye bygninger må radonindholdet indendørs ikke overstige 100 Bq/m3. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler, at man i eksisterende byggeri iværksætter enkle og billige foranstaltninger, hvis radonindholdet i indeluften ligger mellem 100 og 200 Bq/m3. Overstiger radonindholdet i indeluften 200 Bq/m3, bør man iværksætte mere effektive foranstaltninger.

SBi-anvisning 232, Radon – kilder og måling, redegør for radons oprindelse og indvirkning på menneskers sundhed. Anvisningen beskriver metoder til måling af radonindholdet i en bygnings indeluft og metoder til lokalisering af indtrængende radon. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, der indeholder en række byggetekniske løsninger, som forebygger radonindtrængning i nybyggeri.

Radonbelastningen på bygningen afhænger af, om bygningen opføres på jord med et højt eller lavt radonindhold. Bygger man på jord med et højt radonindhold, skal man være ekstra opmærksom på at forhindre jordluft i at trænge ind i bygningen. I nye bygninger kan tætning af konstruktionen mod jord i kombination med trykudligning og ventilation sikre et lavt radonindhold i indeluften. SBi anbefaler, at man anvender alle tre foranstaltninger.

Trykudligningen mellem gulvkonstruktionens under- og overside kan forberedes ved etablering af et særligt suglag under bygningen. Et suglag gør det muligt at imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at reducere radonindholdet i indeluften. Normalt opbygges et terrændæk på følgende måde: Nederst et kapillarbrydende lag, herefter et varmeisolerende lag, dernæst et trykfordelende lag og endelig en gulvbelægning. Suglaget kan etableres i det kapillarbrydende lag. Anvendes trykfast isolering som det kapillarbrydende lag, skal der etableres et suglag under den trykfaste isolering.

SBi afholder 22. og 23. marts seminarer om radon. Det foregår i henholdsvis Hørsholm og Esbjerg. På seminarerne gennemgår seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen og forsker Ida Wraber anvisningernes hovedpointer, mens seniorforsker Lars Gunnarsen redegør for nyere forskningsresultater om radon.

”Sandsynligheden for radonproblemer er størst i eksisterende bygninger”, vurderer seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen og tilføjer:

”På nuværende tidspunkt mangler der dog fortsat et samlet katalog over muligheder for at reducere radonindholdet i netop disse bygninger. SBi har planlagt en indsats for at skabe og formidle viden om disse problemer og søger i øjeblikket at opnå en finansiering af denne indsats.”

 

For effektivt af undgå radon i nye bygningers indeluft anbefaler SBi, at tætning af konstruktionen mod jord kombineres med trykudligning og ventilation

Læs mere om 'Radonsikring af nye bygninger'