Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Unge nydanske mænd stormer ind på de videregående uddannelser

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 07:05 CET

Andelen af 20-24-årige efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er for første gang på niveau med mænd med dansk oprindelse. Det viser tal fra Integrationsministeriet.

Det er især mandlige efterkommere med srilankansk, vietnamesisk, iransk og pakistansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse.

Hele 52 pct. af de 20-24-årige srilankanske efterkommermænd var således i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2009/2010. Blandt vietnamesiske, iranske og pakistanske mandlige efterkommere var den tilsvarende andel hhv. 40 pct., 32 pct. og 30 pct. Til sammenligning var 23 pct. af mændene med dansk oprindelse i den samme aldersgruppe i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2009/2010.

"Det er overordentlig positivt, at nydanske mænd nu for alvor er kommet i gang med at uddanne sig. For fremover kommer vi til at mangle højtuddannet arbejdskraft, der kan bidrage til at sikre vækst og velstand i samfundet. Det er derfor glædeligt, at nydanske mænd i stigende omfang uddanner sig, ligesom de nydanske kvinder har gjort i flere år", siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og henviser til, at 38 pct. af de kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande var i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2009/2010.

Det er i forlængelse af tallene vigtigt at understrege, at personer, som ikke er i gang med en uddannelse, allerede kan have gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse og derfor ofte vil være i beskæftigelse.

Tabel 2 viser de senere års positive udvikling i andelen, som er i gang med en videregående uddannelse, blandt alle de otte udvalgte grupper af 20-24-årige efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande.

Eksempelvis er andelen af 20-24-årige tyrkiske efterkommermænd, som er i gang med en videregående uddannelse, steget fra 11 pct. i skoleåret 2000/2001 til 18 pct. i skoleåret 2009/2010.

Find flere tal og fakta om indvandrere og efterkommere i Integrationsministeriets'Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, beskæftigelse'